Najlepša muslimanska muška i ženska imena

Poznato je da u islamskim zemljama postoje relativno stroga pravila kada su u pitanju muška i ženska lična imena, te se ona dele prema tome koja su „draga Alahu“, i na ona koja „Alah ne odobrava“, te će u nastavku teksta biti navedena najlepša i najviše davana imena za dečake i devojčice, a koja su zastupljena širom sveta, po svojoj popularnosti i po značenju koje imaju.

Najlepša i najdavanija ženska lična imena muslimanskog porekla i nihovo značenje 

Među ženskim ličnim imenima koja su arapskog odnosno muslimanskog porekla, te koja se najviše daju deci u islamskim zemljama kao i širom sveta, najčešća su i najpopularnija na top listama sledeća imena (uz dato značenje – bukvalno i preneseno):

Lejla – ime je za devojčice koje ima zunačenje veče; noć; tama, i pretpostavlja se da je poteklo od poznate „Legende o Medžnunu“, koja je priča o „bezumno ili ludo“ zaljubljenom mladiću koji je beznadno zavoleo Lejlu, kćer starešine susednog protivničkog plemena (pandan je savremenom „Romeu i Juliji“); preneseno značenje imena Lejla je „ona koja je lepa kao noćna zvezda; ona koja je svetlo u tami; ona koja obasjava tminu“;

Loading...

Šejla – ime je arapskog porekla koje ima značenje „drvo pored mora ili pokrajmorski bor“, te se preneseno tumači kao „ona koja je plemenita; ona koja je savršena žena; ona koja je predivna“;

Azra – ime koje je poreklom iz arapskog jezika i ima značenje nevina; deva; devojka; čistota; u prenesenom smislu ovo ime označava devojku koja je „čistota; bezgrešna; onu koja je nevina i lišena ovozemaljskih grehova“;

Asja – je ime koje je izvedenica ili svojevrsna modifikacija imena Asija, koja ima značenje pak lekarka; doktorka; lek; u prenesenom smislu ovo ime označava onu koja je „lek za dušu; koja je lekovita kao bilje i smilje; koja je učena i koja je vidar rana; koja je dobra prema svima; koja je svakom od pomoći; koja daje savete i pruža oslonac“;

Merjem – je ime koje je osnovnog značenja navinost; čistota; bezgrešnost; čednost, te i u nekom prenesenom smislu ima značenje „ona koja je čedna i bezgrešna; ona koja je simbol dobrote i vrle čistote; ona koja je kći mora; ona koja je lišena gorčine i pakosti koja vlada ljudima“;

Tajra – je ime koje na arapskom jeziku znači ptica; let, ona koja leti, te se u prenesenom značenju odnosi na „onu koja je poletna i puna života; onu koja je slobodna; onu koja ne podnosi ropstvo; onu koja je umiljata i slobodna kao ptica; ona koja ima glas kao cvrkut ptica; ona koja uteši i koja svakome daruje lepu reč“;

Alma – je muslimansko ime koje u bukvalnom prevodu ima značenje jabuka, plod, te se ime u prenesenom smislu tumači kao „ona koja je plodna; ona koja je jedra i zdrava; ona koja je lek za dušu; ona koja je majka i hraniteljka; ona koja o svakome brine; ona koja svakome pomaže“;

Medina – je žensko lično ime koje je poteklo od imena grada Medina u Saudijskoj Arabiji, te ima osnovno značenje grad ili naselje, ali i može da potiče od reči „madin“ koja znači lav, a time je i preneseno tumačenje je „ona koja je rođena u gradu; ona koja je zabranjena; ona koja je stidljiva i zatvorena; ona koja je hrabra i borbena kao lavica“;

Iman – je ime arapskog porekla i ima značenje vera ili verovanje, vernik, onaj koji veruje; prema tome je i preneseno značenje imena Iman – „ona koja je puna poverenja; ona koja veruje u Alaha ili ona koja je bezgrešna; čista; ona koja veruje u dobrotu; ona koja veruje u ljudske vrline“;

Sara – je ime koje je hebrejskog porekla i izvedenica je od imena Sarai, te ima prevod vladarka; ona koja je glavna; ona koja je velikodostojnica; princeza ili kraljica; u prenesenom smislu ime označava „onu koja vlada sobom; onu koja je svesna svojih kvaliteta; onu koja je sposobna i baš spretna; onu koja je glavna i koja naređuje; onu koja je iznad drugih svojim delima i vrlinama“;

Nejla – ime je koje je poreklom iz hebrejskog jezika, i ima značenje poklon, dar, dobrota, darovi ili dobročinstvo, te i u prenesenom smislu ima značenje „ona koja svima čini dobro; ona koja je i dobročiniteljka i velikodušna; ona koja je dar roditeljima; ona koja svima poklanja najbolje reči, ona koja daje nesebično i od srca onima koji nemaju; ona koja svima čini dobrotu“;

Ajla – je ime koje ima značenje mesečina koja obasjava ili obasjana mesečevom svetlošću, te pak može da znači i ona koja je na nekom visokom položaju, koja je određenog staleža; dalje kada je preneseni smisao imena u pitanju, prevodi se kao „ona koja je sjajna kao mesečina; ona koja rado obasjava svakome put; ona koja je na visini zadatka; ona koja je velikodostojnica; mudra; velika; sjajna; predivna; svetlost i čistota; svetlo u noći“;

Lamija – ime je arapskog porekla i ima značenje sjaj, blistavost, svetlost, sjajno, a u prenesenom značenju je to ona ženska osoba koja je „puna vrlina; koja je u svakom smislu sjajna i predivna; koja ima čistu dušu; koja obasjava sve oko sebe dobrotom i čistotom;

Zara – je ime koje znači zlato, sjaj, blještavilo, blistavost, te označava onu koja je „rođena kao ili veoma vredna za svoje roditelje ili kao jedinstvena i posebna; koja je u svakom smislu sjajna i/ili najbolja; koja je unikatna i vredi kao čisto zlato; koja je dobra i plemenita i sija vrlinama“;

Ostala veoma popularna ženska muslimanska imena su pak i u svetu i u pre svega islamskim ili muslimanskim područjima i – Ajna; Amela; Ema; Sumejla; Hana; Sajra; Ena; Ema; Erna; Esma; Amina; Emina; Ajra; Selma; Belma; Amra; Dalija; Dalila; Ilma; Naida; Maida; Nermina; Fatima; Naila; Ajša; Anesa; Enesa; Ilda; Dina; Elma; Daria; Aiša; Merima; Suzana; Aja; Džana; Džejla; Nejra; Aida; Zerina; Berina; Ermina; Nedžla; Mersiha; Džanita; Almira; Aldina; Hatidža; Saira; Naida; Najda; Naja; Zehra; Suada; Mirsada; Almedina; Merisa; Senada; Sureja; Elza; Hajrija; Leila; Zejneb; Harima; Nerma; Safija; Merjema; Mediha; Zulejha; Fatma; Samira; Sibela; Ilvana; Melika; Dila; Vildana; Ilka; Enida; Hava; Nura; Elzana; Fata; Bisera; Mirha; Hanka; Razija; Zuhra; Delila; Fikreta; Sadeta; Esra; Jasmin; Elvedina; Merjema; Džemila; Vahida; Munevera; Šefika i mnoga druga imena za novorođene devojčice, koja se lako mogu pronaći na internet portalima ili pak u knjigama o „značenju imena“.

Najlepša i najdavanija muška lična imena muslimanskog porekla i nihovo značenje 

Kada su u pitanju muška imena muslimanskog porekla, koja se daju u islamskim zemljama i u ostalim „ne-muslimanskim“ zemljama sveta, prema top listama su među najpopularnijim upravo sledeća imena za novorođene dečake, sa navedenim osnovnim i prenesenim značenjem:

Edin – je ime koje je izvedeno od reči „din“ u značenju vera, verovanje; u prenesenom značenju ime se može protumačiti kao „onaj kome se veruje; čovek od poverenja; onaj koji je vernik; onaj koji u svakoga ima poverenja; onaj koji veruje u ljudsku dobrotu i vrline“;

Anes – ime je arapskog porekla sa značenjem drag; veoma mio; onaj koji je voljen, a poreklom je od reči „anas“, te i u prenesenom smislu ima praktično istovetno tumačenje – „onaj koga svi vole; onaj ko je svima mio; onaj koji je svakome vrlo drag; onaj koga vole kao dragog prijatelja; blizak ili dobar drug; dragi prijatelj“;

Emir – muško je lično ime arapskog porekla, te je izvedeno od reči „amir“, koje je pak u svome osnovnom značenju princ; sultan; vladar; kralj; zapovednik, dok preneseno može da se tumači i kao „onaj koji je rođen kao princ; onaj koji je ovladao svačijim srcem; onaj koga su roditelji baš dugo iščekivali; prvorođeni sin; prvenac; miljenik; onaj koji je strog i pravedan; onaj koji ceni i poštuje pravdu i istinu“;

Adi – je lično ime „per se“, mada se smatra najviše umanjenicom i/ili hipokoristikom od ličnih imena Adis ili Adil, a ima značenje dragulj; poseban; znak; simbol; ornament, te preneseno pak može da se protumači kao „onaj koji je vredan kao pravi dragulj; onaj koji je pravo blago svojim roditeljima; onaj koji je značajan; onaj koji nosi neku poruku ili znak; onaj koji je simbol vrline i mudrosti; dragocen; značajan; voljen i poštovan“;

Dani – ime je arapskog porekla sa značenjem blizak, blisko, te preneseno tumačenje imena jeste „onaj koji je svakome drag i blizak; prijatelj; dobričina; dobročinitelj; onaj kojije blizak vrlinama i koji pomaže ljudima“;

Amar – je ime koje je poreklom iz hindu jezičke grupacije, sa značanjem reči „ammar“ koja je u prevodu dugo-živeći, vekovni, onaj koji ima dug život, pobožan, pun vrlina, te je i preneseno pak i značenje i tumačenje istovetno kao i bazično koje je već navedeno;

Tarik – je ime arapskog porekla sa značenjem kucati, udarati, posetilac, gost, te preneseno Tarik znači „onaj koji kuca na vrata; onaj koji je uvek dobrodošao; onaj koji je drag gost; onaj koji ima sreću da ga svi rado vide“;

Dino – je ime arapskog porekla koje potiče od reči „din“ u značenju vera, verovanje, te je pak u prenesenom smislu to „onaj koji veruje u Boga; onaj kome svi veruju; onaj koji je vernik; osoba od poverenja; onaj koji uliva poverenje“;

Haris – je muško lično ime arapskog porekla, koje ima značenje lav, čuvar, vredan, radnik, ratnik i preneseno značenje je time višestruko „onaj koji je hrabar i borben; onaj koji ne odustaje; onaj koji je vredan i radan; onaj koji čuva druge i ceni vrline drugih; onaj koji najmilije čuva od zla“;

Harun – je ime arapskog porekla i ima dvojako značenje – glasnik ili onaj koji nosi neku poruku, te i uzvišen, prosvećen, veličanstven, pa je preneseno tumačenje imena „onaj koji prenosi poruku Alahovu; onaj koji je veličanstven; onaj koji ima dosta vrlina; onaj koji poseduje vrlo uzvišene osobine“;

Ostala veoma popularna muslimanska muška imena, a koja se prema savremenim top listama pak i najčešće daju novorođenim dečacima diljem sveta, a ne samo u islamskim zemljama su – Daris; Adnan; Kenan; Hamza; Ahmed; Muhamed; Davud; Ali; Eman; Edin; Adi; Dino; Adis; te i Emrah; Belmin; Isak; Benjamin; Malik; Amir; Ajnur; Ibrahim; Semir; Mustafa; Mirsad; Ismail; Jusuf; Mirza; Semir; Sadin; Senad; Rijad; Nedim; Omer; Maid; Mehmed; Fatih; Bilal; Edi; Bakir; Alija; Dženan; Anur; Deniz; Faruk; Nedžad; Enes; Amin; Elif; Adem; Jakub; Asmir; Alem; Sead; Selim; Husein; Ahmet; Muarem; Hasan; Almedin; Rejhan; Osman; Enis; Jahja; Ismet; Safet; Amel; Dževad; Karim; Kemal; Abdulah; Sulejman; Kan; Džan; Jasin; Šaban; Orhan; Irfan; Hajrudin; Aladin; Naser; Sabahudin; Berin; Fikret; Semin; Fahrudin; Izet; Enver; Rijaz; Faruk; Halid; Halil; Salih; Idriz; Mithat; Nadir; Mevludin; Mersudin; Mujo; Anmar; Namik; Muharem; Safet; Iso; Skender; Ekrem; Meho; Ibro; Kasim; Hakija; Mejdan; Hamid; Bajazit; Redžep; Džemil; Hasim; Balija; Murat; Arif; Aziz; Iias, kao i mnoga druga imena koja se mogu pronaći u knjigama imena sa pratećim ličnim osnovnim i prenesenim značenjem, čime je danas dosta lakše izabrati pravo i „pogodno“ ime za mušku decu.

Svakako, ukoliko niste u našem tekstu pronašli inspiraciju za ime za svog mezimca, postoji čitav niz muslimanskih imena koja se mogu davati i koja na raznim jezicima mogu imati određene pak varijante kao i sasvim izmenjena značenja, te treba takođe voditi računa da li su imena „dobra ili loša“ prema verovanju islamske vere, jer iako se daju u drugom delu sveta, i kod ljudi koji baš ne pripadaju muslimanskoj veroispovesti, pravilo je da ona „nepoželjna imena“ imaju i neka ne tako lepa i dobra značenja (pa vam svakako nije u cilju da detetu date ime koje označava Šejtana; kao i lažljivca; kukavicu; podlaca i slično).


Sponzorisano: