Poreklo i značenje imena Dino

Jedno od relativno čestih muških ličnih imena je ime Dino, koje se pre svega sreće u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, ali se sve više daje dečacima u našoj zemlji, a njegovo tačno poreklo i značenje će biti navedeni u nastavku ovog teksta.

Svakako je najpoznatiji „nosilac“ ovog imena Dino Merlin, vrsni bosanski pevač, ali je ipak to njegovo umetničko ime, dok se on u stvari zove Edin Dervišhalidović.

U nastavku saznajte više o poreklu imena Dino.

Loading...

Poreklo muškog vlastitog imena Dino

Iako ime Dino sve češće i jeste lično ime, veoma se često navodi kao umanjenica ili pak nadimak od imena Edin, Eldin, Edvin, Dean, Deen, Aldin, a poreklo ovog muškog imena je iz arapskog sveta, u kome reč „din“, ima značenje vera ili verovanje.

U latinskom jeziku, te i u današnjoj Italiji i Španiji, ime Dino je poteklo od „originalnih“ imena koja se završavaju na „do“ – Alfredo – Alfredino – Dino; Eduardo – Eduardino – Dino; Bernardo – Bernardino – Dino; Conrado – Conrandino – Dino, i tako dalje.

Šta znači ime Dino?

Kako je napred i navedeno, ako se uzme u obzir početni deo imena Dino, odnosno reč „din“, ona u arapskim jezicima označava – „onoga koji veruje, onoga ko je pobožan, vernik; vera; verovanje ili onaj koji je oličenje poverenja i u koga se može pouzdati“.

Zastupljenost muškog ličnog imena Dino u zemljama regiona

U prethodnim kalendarskim godinama, a prema podacima statističkih zavoda i matičnih knjiga, zastupljenost imena Dino je raspoređena na sledeći način u zemljama regiona:

U Srbiji je ime Dino u 2017/2018 godini, izostalo sa liste od sto najtraženijih imena, ali se često koristi kao nadimak i daje se dečacima posve sporadično;

U Republici Hrvatskoj je ime Dino u prethodnoj kalendarskoj godini, bilo zastupljeno među sto najpopularnijih, te je bilo na 74. mestu pomenute liste;

U Bosni i Hercegovini se ime Dino za 2017. godinu našlo na 82. mestu, ali su takođe imena koja se mogu smatrati kao „korenska“ za ovo ime bila veoma dobro pozicionirana, a to su pak muška imena Aldin, Ajdin; Adi; Din; Dani; Danis i Edin;

U Republici Srpskoj se muško lično ime Dino, u kalendarskoj 2017/2018. godini, nije našlo među „top 100“ imena za dečake, osim imena Adin, koje se može smatrati „polaznim“ za hipokoristiku Dino, a koje je bilo na 91. mestu liste.

Nadimci, izvedena i skraćena imena muškog imena Dino

Kako je samo ime Dino, obično umanjenica, hipokoristika ili nadimak od brojnih drugih muških imena, ne postoje nadimci od ovog imena, osim eventualne varijacije Din, koja može biti naime i reverzna osnova za nastanak samog imena Dino.

Poznate ličnosti sa vlastitim imenom Dino

Kako je na početku teksta i napomenuto, postoje brojne poznate ličnosti sa imenom Dino, ali je to pak njihovo skraćeno ili umetničko ime, te se pored Dina Merlina, među ostalim nosiocima imena Dino nalaze:

Dino Dvornik – poznati hrvatski muzičar, čije je pravo ime Miljenko;

Dino Drpić – poznati hrvatski fudbaler;

Dino Rađa – poznati jugoslovenski i hrvatski košarkaš;

Dino Zof – italijanski fudbalski golman, pravog imena Mariano del Friuli;

Dino Murić – nekadašnji je slovenački košarkaš;

Dino Menegin – poznati je nekadašnji italijanski košarkaš;

Dino Šarac – srpski je fudbaler;

Dino Bucati – poznati italijanski pisac;

Dino Jelusić – poznati mladi hrvatski muzičar;

Dino Gorman – poznati umetnik, glumac i fotograf sa Novog Zelanda;

Dino Bilalović – nekadašnji bosanski košarkaš čije je pravo ime bilo Sabahudin;

Al Dino – poznati bosanski muzičar, kome je pravo ime Aldin Kurić.

Da li ste znali?

Fiat Dino je sortski automobil koji je proizvodio „Fiat“ u vremenskom razdoblju od 1966. do 1973. godine, a ime je dobio po motoru automobila marke „Ferari“ – dino V6;

Skraćenica DIN – može da označava Duvansku Industriju Niš; skraćenicu za srpsku novčanu valutu, dinar; te i da predstavlja nemački standard za označavanje;

„Jedna Ljubav“ je roman poznatog italijanskog pisca Dina Bucatija.

Dakle, generalno gledano, ime Dino je dosta često zastupljeno, ali mnogo više kao nadimak ili umenjenica „korenskih“ imena na našim prostorima, nego samo ime za dečake kao takvo, mada kako od svakog pravila postoje izuzeci, pokazatelji iz polja statistike, utvrdili su znatan porast u popularnosti ovog imena u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini u poslednjih nekoliko meseci, ali se ime dosta često pak može naći i kao „srednje ime“, u Italiji, Španiji, Engleskoj i Francuskoj, kao i u SAD-u, gde je Dino ili Din jedno od takođe čestih ličnih prezimena.


Sponzorisano: