Najlepša ruska ženska imena

Ruska ženska imena još od istorijskih vremena i svetskih književnih klasika velikih pisaca, Čehova, Dostojevskog, Tolstoja, postala su i ostala popularna širom sveta, kao veoma lepa i milozvučna i posve rado davana novorođenim devojčicama, pa su i dan danas u grupi mrđu i najdavanijim imenima pre svega u slavenskim zemljama, ali i širom sveta, a najpopularnija od njih će biti navedena u nastavku ovog teksta.

Svakako pored „punih“ imena, kao lična imena su u upotrebi i skraćene varijante ženskih ličnih imena, te su od imena Aleksandra izvedena imena Staša ili Aleksa, te od imena Natalija, izvedena imena su Nataša ili Taša, pa će u narednim redovima biti navedena po svojoj popularnosti imena za devojčice ruskog porekla.

Generalno se u Rusiji imena od davnina pa i danas, po pravilu sastoje iz tri dela, a to su pak ime deteta očevo ime i lično prezime, dok se u uobičajenom žargonskom govoru, osobe oslovljavaju varijantnim ili skraćenim imenom (na primer Taša od Nataša, ili Tanja od Natalija, Sonja od Sofija), dok se u zvaničnom govoru ličnosti oslovljavaju sa oba imena koja imaju u svom punom ličnom imenu i prezimenu.

Loading...

Najtraženija i najlepša ruska ženska imena kod nas i u svetu i njihova značenja

U grupi najtraženijih imena ruskog porekla su slavenska imena:

Aleksandra; Staša (ime izvedeno ili skraćeno od imena Aleksandra); Anastasija; Stasja (ime izvedeno od imena Anastasija); Ana; Anja (kao ime izvedeno od ruskog imena Ana); Valerija; Lera (kao ime izvedeno od punog imena Valerija); Darija; Daša (izvedeno od imena Darija); Valentina; Valja (izvedeno ime od ličnog imena Valentina);

Evgenija – ime je poreklom iz staro-grčkog jezika, od reči „eugenes“, koja znači blagorodan, onaj koji daruje, onaj koji je blag, onaj koji je božanski, savetnik; Ženja (ime izvedeno od imena Evgenija);

Viktorija; Vika (ime izvedeno od imena Viktorija); Jelena;Lena (ime izvedeno od ruskog imena Jelena); Katarina; Kaća (ime izvedeno od imena Katarina);

Ksenija – ime je poreklom iz grčkog jezika, od helenske reči „xenia“ ili „euxene“, u značenju ona koja je gostoljubiva, ona koja je gostoprimljiva, koja svakoga rado ugosti, koja daruje gostoprimstvo, koja svakoga prima kao dragog gosta;

Ksjuša (ime izvedeno od ženskog ličnog imena Ksenija) – ima isto značenje kao i ime Ksenija, te označava gostoljublje, gostoprimstvo, domaćinski dar, ljubav za sve goste, želju da se svakom pomogne i da se svako posavetuje, potrebu da se svakom učini dobar gest;

Jelisaveta – ime je poreklom iz staro-hebrejskog jezika, i označava onu koja je Božija miljenica, onu koja se zaklinje u Boga, vernicu, bezgrešnu, ispravnu, čistu, onu koja se klanja Bogu;

Elizaveta, Liza (izvedena imena od imena Jelisaveta) – ime ima isto značenje kao njegova prava varijanta, ali pored toga može da označava i obilje ili bogatstvo koje je dato od Boga, te je to ona koja će biti duhovno bogata, produhovljena, puna vrlina, ona koja će pomagati grešnima da se ili pokaju ili da uvide svoje mane;

Lidija – ime koje je staro-hebrejskog porekla, te i označava onu koja je poslata od Boga, rođena kao bogobojažljiva, ona koja je Božija miljenica, vrla, dobra, nevina, čestita;

Lida (ime izvedeno od punog ruskog imena Lidija) – ima isto značenje i tumačenje kao i prethodno navedeno originalno ime čija je hipokoristika ili varijanta, ali kao ime za sebe;

Larisa – ime koje je helenskog porekla, te može poticati od reči „laros“, u značenju slatko, slatka, umiljata, mila, draga, predivna, ali i može da ima značenje ona koja ja zaštitnica, ona koja štiti druge, ona koja se bori za druge;

Lara (ime izvedeno od ženskog ličnog imena Larisa) – ime je istog značenja kao i njegova duža varijanta, te ima poreklo od zaštitnika kuće, malih grčkih božanstava, pa se može prevesti i kao ona koja štiti svoj dom, ona koja je zaštitnica porodice, ona koja se bori za dobrobit svih svojih najmilijih;

Ljudmila – složenica je koja je izvedena od slavenskih reči ljud i mila, te označava onu koja je ljudima mila, onu koju ljudi vole, onu koja je svima draga, mila, umiljata, koju ljudi obožavaju;

Ljuda (ime izvedeno od imena Ljudmila) – pored istovetnog značenja kao i originalno ime od koga je izvedenica, Ljuda može da označava i onu koja je čovečna, onu koja ima ljudskosti u sebi, ona koja rado pomaže svima, ona koja je veliki čovek, humana, dobra, plemenita;

Ljubova – je ime koje je slavenskog porekla i označava onu koja je ljubljena, onu koja ljubi sve bližnje, ona koja je ljubimica svojih roditelja, onu koja je ljubav i sreća;

Ljuba (ime izvedeno od ruskog punog ženskog imena Ljubova) – ime ima isto značenje kao originalno od koga je izvedeno, te je to osoba koja je ljubljena, koja ima iskonski čistu ljubav za sve ljude, koja daruje ljubav nesebično i koju svi olako zavole;

Marija – predstavlja dobro poznatu latinsku varijantu Maria, poteklu od hebrejskog imena Mirijam, a označava u slavenskim jezicima onu koja je voljena, ona koja donosi mir i spokoj, ona koja je mirna, ona koja širi ljubav među ljudima;

Maša (lično ime „per se“ izvedeno od imena Marija) – dosta je popularno ime u ruskim zemljama, i ima istovetno značenje kao i original od koga je izvedeno, te označava onu koja je ljubimica svakome, koja je puna nade i volje, koja deli sreću i mir, koja voli sve oko sebe, koja svojom pojavom unosi mir i spokojstvo, ona koja daje utehu i savete;

Natalija – ime koje označava u bukvalnom prevodu dan rođenja ili rođendan, te se daje deci obično koja su rođena na Božić, pa je ime koje je pandan ovom imenu Božidarka ili Božana;

Nataša (ime izvedeno od punog imena Natalija) – ima isto značenje kao i originalno ime, sa tim da se daje deci koja su Božija i koja su omiljena kod Boga, jer su rođena na dan Isusovog svetog rođenja;

Nadežda – jeste jedno od najstarijih imena ruskog jezika, ali ima korene i u arapskom, kao i u slavenskim jezicima, a izvorno značenje imena je nada, nadanje, ona koja je puna nade, ona koja donosi nadu, ona koja ispunjava nadom;

Nađa (ime izvedeno od ličnog ruskog imena Nadežda) – pored osnovnog značenja, koje je isto kao i kod imena od koga je Nađa izvedenica, postoje i značenja ona koja je plemenita, dobra, koja je širokogruda, koja svima misli dobro, koja rado pomaže onima koji su ostali bez nade, koja daje nadu, koja je velikodušna i svakome oslonac i podrška;

Sofija – je rusko ime koje je poreklom od grčke reči „sophia“ i ima značenje mudrost, pamet, ona koja je mudra, ona koja je vrlo britka na rečima, ona koja je pametna i mudro zbori, mislena;

Sonja (ime izvedeno od punog imena Sofija) – ima istoi značenje kao ime od koga je izvedenica, te označava žensku osobu koja ima veliku mudrost ili pak ima ljubav prema mudrosti, ona koja je prava mudrica, ceni mudrost, mudro o svemu promisli;

Olga – ime koje je poreklom iz germanskog jezika, od imena Helga, a u ruskom jeziku se ustalilo od perioda IX veka, te ima značenje zdrava, čila, ona koja je dobrog zdravlja, ona koja će imati uvek dobro zdravlje;

Olja (ime izvedeno od imena Olga) – ime koje ima istovetno značenje kao i ime Olga, te označava onu koja je puna zdravlja, koja je jaka, vedra, stamena, puna energije i duha;

Svetlana – slavensko je ime koje se upotrebljava u većini pravoslavnih zemalja, i ima značenje tj potiče od reči svetlo, ono što sija, ono što je jasno, te može da se odnosi na osobu koja je jasna, koja je direktna, koja je čista srca, koja donosi mir i obasjava svetlošću i lepotom sve oko sebe;

Sveta (lično ime izvedeno od punog imena Svetlana) – ima značenje istovetno kao i ime od koga je izvedenica, te označava svetlost, onu koja je svetla i čista, onu koja je svetica, koja je lišena greha, čiste duše, svetle misli i dobrih dela;

Julija – ime je latinskog porekla, koje znači blistava, sjajna, svetla, presvetla, ona koja unosi svetlost i toplinu u svaki dom, te potiče od latinske reči „lus“ što znači svetlost, svetliti;

Tamara – ime je popularno u ruskim zemljama, ali je originalno hebrejskog porekla, i ima prevod palma, palmino drvo, te preneseno značenje imena jeste ona koja je radoznala, ona koja voli da se za sve pita, ona koja se u sve umeša, ona koja je visoka i vitka, lepotica, ona koja će da dosegne velike visine i postigne uspehe u životu;

Toma (žensko lično ime izvedeno od imena Tamara) – ime koje ima isto značenje kao i ime Tamara čija je izvedenica ili ime od milja, koje se u Rusiji upotrebljava kod obraćanja u žargonskom govoru, te označava i onu koja čini čuda, koja je čudotvorac, čudesna, ona koja stvara čuda;

Tatjana – rusko je ime koje ima latinske korene i poreklom je od reči titus; tatius ili tatianus, a označava onu koja je tiha; mirna; smerna; umiljata;dobra; divna; poslušna; umerena u svemu;

Tanja (ime izvedeno od imena Tatjana) – ima isto značenje kao i ime Tatjana od koga je izvedenica, te je to ona koja je uvek tiha i mirna, koja je poslušna i pokorna, koja je mila i blaga i na rečima i na delima;

Vasilisa – ime je koje je poteklo od grčke reči „basileos“ u značenju bosiljak, te je varijanta muške imenice Vasilije, a označava onu koja je carska, kraljevska, princeza, predivna, prekrasna, rođena da vlada, rođena da ima svoju volju i stavove, odlučna, poštena, izvrsna, prelepa, divna;

Arina – staro je rusko ime, koje je poreklom iz grčkog jezika, od imena boginje Irene, koja označava mir, te predstavlja onu koja je mirna, smirena, razumna, blaga, tiha, stidljiva, mila;

Varvara – staro je rusko ime grčkog porekla, i označava onu osobu koja je samo svoja, koja ne želi da se uklapa i da pripada nikome, koja poštuje pravila, ali ima svoje stavove, odlučna, jaka, otresita, smela, hrabra, jedinstvena;

Ulijana – jeste savremeno rusko ime koje je varijanta imena Julijana ili Julija, te označava pak ime latinskog ili grčkog porekla, od reči „iulius“ u značenju sjajna, blistava, svetlost, sjaj, sunce ili ona koja je obasjana suncem, koja donosi svetlost među ljude, koja je uzvišena i božanska;

Angela – ime je zastupljeno u Rusiji, ali koje je grčkog porekla, od reči „angel“, u značenju anđeo, anđeoski; spada u grupu novijih i ne tako tradicionalnih ruskih imena, te se daje deci koja treba da budu božanstvena, anđeoske lepote i dobrote, uzvišena i lišena greha i posrnuća, te vrlo produhovljena i savršena u svakom smislu reči.


Sponzorisano: