Arapska moderna imena – muška i ženska

Mada postoji uvreženo mišljenje, koje je naravno sasvim pogrešno, da arapska imena svojoj deci daju samo narodi muslimanske ili islamske veroispovesti, suština je da veliki broj savremenih imena za novorođene dečake i devojčice ima upravo poreklo iz arapskog jezika, a da roditelji pak toga nisu svesni, sve dok ne odluče da podrobnije istraže tačnu etimologiju i značenje imena koje su namenili za svoje potomke.

U nastavku teksta će biti navedena neka od najčešćih muških i ženskih modernih arapskih imena, kao i kratak osvrt na njihovo preneseno značenje, a kako bi se u neku ruku suzio odabir i roditeljima olakšao izbor pravog imena za novog člana porodice.

Najčešća moderna arapska ženska imena 

U grupi najdavanijih arapskih imena za žensku novorođenčad, ako se uzmu u obzir statistički podaci iz poslednjih nekoliko godina, ubrajaju se pre svega razvrstano po popularnosti sledeća ženska imena:

Loading...

Amal – je ime koje je poteklo od arapske reči „’āmal“, te se prevodi kao „onaj ko je pun nadanja, onaj koji veruje“, i po pravilu se daje ženskoj deci koja su dugo očekivana; koja ulivaju nadu; te i koja su željena i kojima su sec roditelji nadali ili obradovali;

Aida – popularno je žensko ime arapskog porekla koje označava osobu koja je rado viđen gost; koja je uvek i svuda dobrodošla; te osobu koja ima potrebu za slobodom, koja ne želi nametanje granica i nema osećaj ni potrebu za materijalnim stvarima i ne voli zatvoren prostor;

Afifa – je ime koje ima značenje da je neka ženska osoba čedna; nevina; skromna, kao i da je ona neiskvarena i prepuna vrlina i divnih osobina, te da se roditelji trebaju radovati jer se ona rodila i jer će postati poštovana i uspešna i od svih voljena i cenjena zbog divnog karaktera koji ima;

Amina – je ime za devojčice koje je arapskog porekla i koje označava da je ona koja je rođena ili vrlo poštena ili verna, te ona u koju se može pouzdati svako, i kojoj svako može da veruje, a ime Amina je bilo i ime majke proroka Muhameda;

Adila – popularno je moderno arapsko ime za novorođene devojčice, koje ima značenje ona koja je pravedna i vrlo poštena, te ona u čiji se sud i iskrenost nikada ne može posumnjati;

Ajša – moderno ime arapskog porekla koje označava onu koja je „živa i zdrava“ rođena, odnosno devojčicu kojoj se predviđa dug život i dobro zdravlje, te velika sreća koja će da je prati u životu; 

Barajeta – ime za devojčice u arapskom svetu, koje označava onu koja je nevina, čista, koja je lepa i neiskvarena, dok reč u bukvalnom prevodu ima značenje oslobađanje ili opravdanje, te se one devojčice kojima je dato ovo ime smatraju sposobnim da „svakoga oslobode greha“ i da pak svakome „pronađu opravdanje i pomognu da se pokaje za grehe“;

Bahira – je ime za devojčice, koje ima i veoma jednostavno ali i posve predivno značenje, te se odnosi na decu koja su lepa; sjajna; divna; mila; prekrasna ili umiljata i dobrodušna;

Dalia – arapsko je ime koje ima i hebrejske korene, te označava onu koja je krhka, nežna, vitka, skromna; ime potiče od imena cveta „dahlia“, ili georgina, te ima i varijante Dalila; Dalija; Dala i Daliah;

Fatima – ime je koje je dosta popularno u modernim arapskim zemljama, kao i u svetu, a ima značenje ona koja je skromna ili ona koja je suzdržana;

Faiza – ime je koje je izvedenica od muškog arapskog imena Faiz, te označava osobu koja je pak pobednik, ona koja je uspešna, ona kojoj se predviđa život pun pobeda i uspeha;

Hana – u arapskom jeziku popularno ime Hana, ima značenje ona koja je razumna žena, ona koja svakoga razume, puna razumevanja, iskusna i vrlo pametna žena; ona koja je puna vrlina i koja pametno i govori i radi, ona koja daje savete i razume tuđe brige;

Iman – u arapskom jeziku, ovo ime označava verovanje, poverenje ili veru u najširem smislu reči, a njegove varijante su još i imena Imane i Imani;

Džemila (Jamila) – smatra se ženskim imenom koje je izvedeno od muškog imena takođe arapskog porekla Džamil ili Džemil, a označava onu koja je divna, lepa, prekrasna, ljupka, umiljata, dobra;

Kalina – ime koje je popularno u arapskim zemljama, ali je u suštini jedno od vrlo retkih imena slavenskog porekla, te označava izvedeno ime od muškog Kalin, i ima značenje biljke koja je i ukrasna, pa se preneseno značenje može tumačiti kao ona koja je kao cvet, ona koja je ukras, ili ona kojoj će život biti pun lepote; varijante ovog imena su Kalinka i Katalina;

Lejla – je ime arapskog porekla, koje znači noć ili veče, te se može tumačiti kao ona koja je rođena kao kraljica zvezda, ili ona koja je rođena u smiraj dana, ona koja je svetlo u tami;

Ostala popularna imena za devojčice u arapskim zemljama su i – Maida (Majda; Majida); Nura; Nadira; Razija; Suada; Sara; Selma; Tanija; Jasmina; Zafira; Zuhra; Zara i mnoga druga imena.

Najčešća moderna arapska muška imena 

Kada su u pitanju najpopularnija muška imena koja su arapskog porekla, i koja se daju po pravilu i u islamskim zemljama ali i diljem sveta, najpopularnija su po pravilu neka od sledećih imena za novorođene dečake:

Adnan – ime je arapskog porekla, i kod muslimanskih vernika je veoma poštovano i cenjeno ime, jer je po „Kuranu“, to u islamu ime praoca svih Arapa, kao i ime sina Ismaila i unuka od Ibrahima;

Ahmed – ime je za dečake arapskog porekla, koje ima značenje onaj koji je zahvalan, onaj koga svi hvale, hvaljen, onaj koji hvali Boga; izvedena imena su Ahmedan i Ahmedin;

Aladin – ime je arapskog porekla, koje je nastalo izvedenicom od imena Alaudin, a ima značenje onaj koji je uzvišen, onaj koji je slavan u veri, onaj koji je veliki vernik, onaj koji je drag Alahu;

Davud – ime je veoma popularno u arapskim ali i u pravoslavnim i katoličkim zemljama u pak određenim varijantama, a ima jednostavno značenje onaj koji je voljen, onaj koga svi vole; ime koje je izvedeno je Daut;

Emir – ime koje je izvedeno od arapske reči „amir“, i označava nekog ko je plemić, kralj, princ, rođen da bude vođa, da komanduje, da zapoveda, da predvodi; izvedeno ime je Emirhan;

Faris – ime koje u prenesenom značenju na arapskom jeziku znači heroj, junak, hrabar, konjanik, sposoban, jahač, vešt, vitez, spretan, spreman, onaj koji je vođa, onaj koji je junak i veliki čovek;

Habib – muško arapsko ime koje označava onoga ko je voljen, cenjen, drag, umiljat, dobar, te ko je roditeljima i svima koji ga upoznaju ljubimac, ko lako prirasta srcu;

Ibrahim – ime koje je arapskog porekla i sinonim je za Abrahama u „Bibliji“, te označava oca naroda, onaj koji je vođa većine, onaj koji je mudri predvodnik množine ljudske;

Kemal – ime je arapskog porekla, od koga je izvedeno i muško lično ime Kemaludin; označava potpunost, kompletnost, ono što je savršeno, idealno, kompletno, savršenstvo, sklop ideala;

Muhamed – ime je osnivača islamske religije, proroka Alahovog, te označava onoga ko je odabran, slavljen, hvaljen, i to je onaj ko će postati od svih poštovan; pohvaljen, slavljen;

Mustafa – ime je koje je arapskog porekla, i označava onoga ko je zaslužan, odlikovan, ko zaslužuje nagradu za dobra dela, onaj koji je odabran, onaj koji je poseban i jedinstven;

Sulejman – ime je arapskog porekla i ima značenje onaj koji je mudar i pametan, onaj koji vrlo mudro zbori, onaj koji je miroljubiv, dobroćudan, miran, dobronameran, dobrodušan;

Omar – ime za dečake arapskog porekla, od koga su izvedena i imena Omari i Omario, Umar a ime označava život, življenje, izvor života uopšte, te se daje onome kome se ežli dug život ili ko je pun životne energije;

Salih – ime arapskog porekla koje označava onoga ko je pošten, čestit, dobar, iskren i po svemu ispravan i dobronameran, kao i uredan i uslužan, usrdan;

A od ostalih imena za dečake su popularna lična imena Ali; Abdulah; Alem; Amir; Akil; kao i Samed; Zaid; Vedad; Nurija; Naim; Nadir; Harun; Hamza; Džibril; Bila; Basil; Kamil; te i mnoga druga imena.


Sponzorisano: