Poreklo i značenje imena Davud

Muško lično ime Davud, spada u grupu tradicionalnih islamskih imena, i po njemu je nazvan jedan od takozvanijih Božijih (Allahovih) izaslanika u svetoj muslimanskoj knjizi „Koranu“.

Prema istorijskim podacima, Božji Poslanik Davud, živeo je u periodu od 1043. do 937. godine pre nove ere, i primio je takozvani Zebur ili Psalmu (Božju poslanicu).

Takođe, u „Kuranu“ se pominje borba Davuda i Golijata (koja je kod nas prevedena kao legenda o „Davidu i Golijatu“)

Loading...

Poreklo muškog vlastitog imena Davud 

Muško lično ime Davud ili pak Daut, je originalno arapskog ili persijskog porekla, te potiče od reči „dāwūd“, što ima značenje – voljen; poštovan; cenjen; omiljen; drag; dobar.

U hrišćanskom svetu, pretpostavlja se da je ime Davud, jedna od „varijanti“ imena David, a koji je bio kralj Izraela, i po svetoj hrišćanskoj knjizi „Bibliji“, predak samog Isusa Hrista.

U staro-hebrejskom jeziku, a prema nekim etimološkim teorijama, ime Davud poreklom je kao i lično ime David, od reči „Dawidh“, a u značenju – voleti; ceniti; poštovati.

David je bio i prvi judejski car, po predanju rođen u Vitlejemu, u kome je po legendi rođen i sam Isus Hrist. 

Šta znači ime Davud? 

Prema prethodno navedenim teorijama o „višestrukom“ poreklu imena Davud, pretpostavlja se da bi njegovo „preneseno“ značenje moglo biti – „onaj koga vole i cene“; „osoba koju poštuju i koja je voljena i omiljena“; „onaj koji je prenosilac Božje volje“; „dobar i drag čovek“; „plemić; car ili vladar“; „bezgrešan“; „sin proroka“; „predak samoga Hrista“; „bogobojažljivi“; „mudrac; svetac“ ili „učitelj“. 

Zastupljenost muškog ličnog imena Davud u zemljama regiona 

Prema statističkim podacima koji su prikupljeni i objavljeni za 2016. i za 2017. kalendarsku godinu, muško lično ime davud u zemljama regiona je najpopularnije u Bosni i Hercegovini, a gde zauzima 4. mesto među sto najpopularnijih imena za novorođene dečake;

U Republici Hrvatskoj, ime Davud nije na listi od sto najpopularnijih muških imena za 2016. i za 2017. kalendarsku godinu, ali je njegova „varijanta“, ime david zauzelo 2. mesto na listi;

U Republici Srpskoj, lično ime Davud takođe nije među najpopularnijih stotinu muških imena u protekloj kalendarskoj godini, ali je ime David (kao hrišćanska varijanta imena Davud), zauzelo 6. mesto;

U Republici Srbiji, ime Davud nije na listi od sto najtraženijih muških imena u 2017. godini, dok je ime David „kotirano“ na 25. mestu pomenute liste. 

Nadimci, izvedena i skraćena imena muškog imena Davud 

Varijante ili „izvedena“ imena od imena Davud su – Daut; David; Dawud; Davut; David; Dejvid ili ženska imena Davuda; Davida ili Vida.

Nadimci i hipokoristike („imena od milošte), od imena Davud su prektično sasvim nepoznati, pa se muškarcima sa ovim ličnim imenom, daju nadimci koji su u vezi sa „varijantom“ David – Vid; Vido ili Davu i Davi. 

Poznate ličnosti sa vlastitim imenom Davud 

Ebu Davud – poznati islamski sakupljač hadisa (novosti; govor; reči; obaveštenja); napisao je  zbirku „Sunen Ebu Davud“, koja se smatra jednom od najpoznatijih i najpriznatijih takozvanih „hadiskih zbirki“ (kojih ime ukupno šest, a ova pomenuta se smatra četvrtom po redu, u smislu svog značaja);

Davud – paša (Kodža Davud – paša) – bio je namesnik Bosanskog sandžaka, a poreklom je bio iz Albanije;

Davud ili Davut – pomenuti poslanik u islamskoj religiji;

Davud – paša (Kara Davut – paša) – bio je veliki vezir u Osmanskom carstvu, u vreme vladavine turskog sultana Mustafe I; veruje se da je on naredio pogubljenje sultana Osmana II; Kara Davud pašu, pogubila je poznata Kosem Sultanija. 

Da li ste znali? 

– prema mišljenjima numerologa, „srećan broj“ za muškarce sa imenom Davud jeste broj 3;

sve muške osobe koje su rođenjem „dobile“ ovaj broj, imaju u svom karakteru vrline poštenja; te i mudrost i hrabrost; u svakom smislu su „neustrašivi borci“ za pravdu i dobro, i nikada slabije od sebe neće „ostaviti na cedilu“;

– osobe sa imenom Davud, odlikuje izuzetno velika sposobnost retorike; logičkog razmišljanja, kao i sposobnost da druge lako uvere i ubede u ispravnost svojih ideja i namera, te su poslovično vrlo uspešni u svemu što rade i vrlo su profesionalni „poslovni ljudi“;

– priča o Davudu i Golijatu (Džalutu), potiče kako je i pomenuto iz islamske svete knjige, u kojoj je Davud opisan kao neiskusan, miroljubiv i posve mudar čovek, koji je pobedio džina Golijata i postao je kralj Jevreja, te zadobio poštovanje i ljubav naroda koji je spasao od nevolje i tiranije.


Sponzorisano: