Poreklo i značenje imena Tia

U savremeno doba su kratka imena za devojčice kakva su Tia, Mia, Sia, Pia, Kia, i slična, veoma popularna jer su univerzalna i nemaju nikakve velike jezičke varijacije te se mogu bez problema i upotrebljavati u istom obliku i izgovoru u većini svetskih zemalja, što je nekim roditeljima veoma značajno, posebno ako imaju u planu da decu pošalju u inostranstvo na školovanje, ili ona pak sama kada odrastu odu u neku drugu zemlju iz privatnih razloga ili da razviju karijeru.

U nastavku teksta će biti objašnjeno poreklo i značenje ženskog ličnog imena Tia, kao i njegova zastupljenost u zemljama regiona i sveta, i jezičke i izvedbene varijante.

Poreklo ženskog vlastitog imena Tia

Prema etimološkim hipotezama, veruje se da ime Tia nije ime koje ima nezavisno poreklo, već da je nastalo od ličnih ženskih imena koja se ili završavaju na „tia“, ili pak ovom rečcom počinju, te je ovo ime samo po sebi izvedenica i skraćena forma imena – Tihana; Tijana; Tiana; kao i Letitia; Augustia; Martia i mnogih drugih ličnih ženskih imena.

Loading...

Međutim, po nekim drugim hipotezama, ime Tia može biti poreklom od grčkog imena Kat(i)ja, kao i Katarina ili od imena „Hekaterina“ odnosno „Hekta“, koja je bila u grčkoj mitologiji poznato božanstvo daljine; dalekog prostranstva; dalekog puta ili nečega dalekog uopšteno.

Takođe, pretpostavka je da se ime Tia može smatrati poreklom od grčke reči „aikia“, koja označava muku ili mučenje odnosno neki vid torture i iživljavanja.

Ime Tia može da bude i poreklom od grčkog imena Aikaterine, te od Hekaterine i od Hekateros u prevedenom značenju – „jedna od dve“ ili ona koja je izabrana od dve ili ona koja je jedinstvena.

Pogledajmo sada tačno značenje ovog imena.

Šta znači ime Tia?

Značenje imena Tia, teško se može protumačiti i pronaći, te je obično kako se često kaže ono „skriveno“, pa se može pretpostaviti da je dato onim devojčicama koje su „impresivne; drage; tople; dobrodušne; mile ili svoje; autentične; jedinstvene; unikatne; jedine“.

Sada ćemo videti koliko je često ovo ime na ovim prostorima.

Zastupljenost ženskog ličnog imena Tia u zemljama regiona

U zemljama regiona je ime Tia u 2017. godini po statističkim podacima a među najdavanijih sto imena novorođenim devojčicama bilo zastupljeno na sledeći način:

U Bosni i Hercegovini žensko lično ime Tia u 2017. godini bilo davano sporadično, te se nije našlo na listi od sto najpopularnijih imena za novorođene devojčice;

U Republici Srpskoj, ime Tia je u 2017. godini takođe bilo davano sporadično, pa se nije našlo na listi od stotinu najpopularnijih imena za devojčice;

U Republici Srbiji, žensko lično ime Tia se u kalendarskoj 2017. godini nije našlo na listi od „top 100“ najdavanijih imena za devojčice, ali je njegova moguća varijantna forma, ime Tea, bilo na 74. poziciji liste;

U Republici Hrvatskoj, ime Tia se u Splitu i u Zagrebu u 2016. i 2017. godini, nalazilo na 36. mestu liste od sto najtraženijih imena za ženske bebe po podacima matičnih knjiga ovih gradova.

Nadimci, izvedena i skraćena imena ženskog imena Tia

Nadimci, hipokoristike i umanjenice od imena Tia nisu poznate, dok su neke jezičke varijante retke, ali su izvedene forme dosta česte te su u pitanju – Tea; Tiana; Tijana; Tihana; Tiona; Tiosa; Tiosavka; i mnoge druge varijante, te su poznata i lična imena kao što su Tijanić, ili muška imena kao Tiosav ili Tihomir, koja su izvedenice od pomenutog ženskog imena.

Poznate ličnosti sa vlastitim imenom Tia

Mali je broj poznatih ličnosti kojima je ime Tia, te su u pitanju obično ili nadimci ili pak neka „umetnička imena“, ali u praksi to i nije toliko važno, kada se razume poreklo i značenje ovog ženskog imena, te kada se ono koristi kao kratka varijanta imena „per se“.

Da li ste znali?

TIA – je u medicini skraćenica za takozvani Tranzitorni Ishemični Atak, jednu vrstu moždanog udara, koji se pravovremenom reakcijom može sprečiti, i koji je kako mu samo ime kaže prolazna forma.


Sponzorisano: