Poreklo i značenje imena Nada

Ime Nada, veoma je popularno kratko žensko ime u zemljama regiona, a o njegovom poreklu i značenju, koji su i razlog zašto je njegova „traženost“ u porastu, biće više reči u nastavku teksta koji sledi.

Ranije se smatralo da je ime Nada, hipokoristika (ime „od milošte), nadimak ili pak deminutiv od imena Nadežda; Natalija; Nastasija; Nataša; Njdana ili Nadija, ali je ipak u pitanju vlastito žensko ime koje postoji „per se“ i koje je sve popularnije i u sve većoj upotrebi.

Poreklo ženskog vlastitog imena Nada 

Postoje dve osnovne etimološke hipoteze koje su u vezi sa poreklom ženskog imena Nada, i po prvoj je u pitanju slovenska ili čak i srpska osnova imena, od reči „nada; nadanje; nadati se“, u značenju – verovati; imati vere; imati nadanja; očekivati; želeti ostvarenje nekih ciljeva ili želja.

Loading...

Druga teorija, smatra da je ime nada poreklom od arapske reči tj imena „Nadiyya“, a sa pravim značenjem plemenita; ljubazna; velikodušna; dobrodušna; draga; mila; darežljiva.

Prema definiciji, sama osnovna ili korenska reč „nada“, predstavlja pozitivno razmišljanje ili pak verovanje u neki pozitivan ishod i rešenje u bilo kom životnom polju ili aspektu.

Neki etimolozi smatraju da je ime Nada poreklom iz grčkog jezika, te da predstavlja mitološku ličnost tj grčku boginju nade ili „duh nade“, Elpidu. 

Šta znači ime Nada? 

Žensko ime Nada, ima značenje „ona koja veruje“; „osoba koja je pozitivna“; „ona koja je dobra; plemenita i velikodušna“; „žena koja je požrtvovana“; „ona koja ne gubi snagu i volju“; „žena koja donosi veru u bolje sutra“; „ona koja se nada i koja je pozitivna osoba“. 

Zastupljenost ženskog ličnog imena Nada u zemljama regiona 

Podaci Zavoda za statistiku svih zemalja regiona, a koji su pokazatelj popularnosti ličnog imena Nada za kalendarsku 2016. i 2017. godinu, na listama među sto najpopularnijih ženskih imena, i dalje pokazuju značajan pad popularnosti imena u odnosu na raniji period, ali je takođe primetna i tendencija „vraćanja“ imena u najpopularnija i nejtraženija vlastita ženska imena:

U Republici Srbiji, ime Nada je „tek“ na 98. mestu na listi od sto najpopularnijih ženskih imena;

U Republici Srpskoj, ime Nada se nalazi na „nepopularnom“ 99. mestu, ali je ipak pozitivno to što je ime i dalje na listi među sto najpopularnijih imena za novorođene devojčice;

U Republici Hrvatskoj, ime Nada se nije našlo na listi među sto najtraženijih ženskih imena, ali su neke „varijante“ dosta popularne, te su tako jako „dobro kotirana“ imena – Nadina; Nadia; Nađa; Natalija; Nadica; Nadina ili Nati;

U Bosni i Hercegovini, ime Nada takođe nije na listi od sto najpopularnijih ženskih imena, ali su imena kakva su Naida (31. mesto); Nađa (58. mesto); Nadija (61. mesto), opravdala popularnost i zadržala „rejting“ kao varijacije imena Nada. 

Nadimci, izvedena i skraćena imena ženskog imena Nada 

Hipokoristike ili nadimci od ličnog imena Nada su dosta retki, ali neki od najčešćih su – Nadina; Nadin; Nadica; Nadica ili Nati. 

Imena koja su „izvedena ili su varijante“ imena Nada su najčešće – Nadežda; Natalija; Nadina; Nadica; Nadija; Natalija; Nadija; Nađa; Nadja; Najda; Najdana; Nastasija; Nastasa; Nastasja; te Naida ili Nadinka; Rada; Neda. 

Poznate ličnosti sa vlastitim imenom Nada 

Nada Blam – poznata srpska filmska; TV i pozorišna glumica;

Nada Gačešić Livaković – hrvatska glumica;

Nada Kisić Kolanović – hrvatska istoričarka;

Nada Plejić – pesnikinja poreklom iz Bosne i Hercegovine;

Nada Kesterčanek Vujica – hrvatska i bosanska književnica i pesnikinja;

Nada Abrus – hrvatska filmska; pozorišna i TV glumica;

Nada Galant – hrvatska pesnikinja iz Pule;

Nada Iveljić – hrvatska pesnikinja i pisac za decu;

Nada Babić – hrvatska profesorka i filolog;

Nada – italijanska pevačica;

Nada Tončić – hrvatska operska pevačica;

Nada Klašterka – hrvatska pozorišna; TV i filmska glumica;

Nada Knežević – srpska pevačica zabavne i džez muzike;

Nada Senada Topčagić – bosanska i srpska pevačica folk i narodne muzike;

Nada Dimić – narodni heroj Jugoslavije; učesnica NOB-a;

Nada Vojinović – srpska glumica;

Nada Mamula – jugoslovenska narodna pevačica i jedan od najboljih izvođača sevdalinki sa naših prostora;

Nada Obrić – srpska pevačica narodne muzike;

Nada Puttar Gold – jugoslovenska i hrvatska operska pevačica; mecosopran;

Nada Rocco – hrvatska filmska ; TV i pozorišna glumica;

Nada Vučković – bivša hrvatska rukometašica;

Nada Zec Ivanović – poznata hrvatska slikarka;

Nada Klaić – hrvatska istoričarka. 

Da li ste znali? 

Prema staro-grčkoj mitologiji, boginja nade ili demon nade, bila je Elpida, a koju je vrhovni grčki bog Zevs, zarobio u kutiju i poverio je na čuvanje Pandori (ženi titana Elimeteja).

Kada je iz radoznalosti, Pandora otvorila poverenu joj kutiju, svi demoni su pobegli i „naselili zlo među ljude“, ali je Elpida ili Elpis, ostala kao uteha; nada; vera ljudima.

Međutim, neki istoričari koji su proučavali grčku mitologiju, došli su do otkrića da je Elpida bila slepa i da je bila „duh obmane“, tj da je ljudima davala nadu te i navodila ih da joj „slepo veruju“, kako bi ih iskoristila i prevarila, i kako bi osetili razočarenje; patnje; bol i prevaru.


Sponzorisano: