Poreklo i značenje imena Mina

Kratko i vrlo popularno žensko lično ime Mina, smatra se jednim od hrišćanskih imena, koje je ili hipokoristika ili pak skraćenica od ženskih imena Vilhelmina; Milina; Minna; Emina ili Hermina.

Poreklo ženskog vlastitog imena Mina 

Pretpostavlja se da ime Mina, potiče iz staro-grčkog jezika, a od reči tj muškog imena Menas, ili pak od imenice “mens; menas”, koja ima značenje mesec (kao nebesko telo); sjaj; zvezda.

Prema drugoj potencijalnoj etimološkoj hipotezi, lično ime Mina je poreklom ili od nemačkog imena Minna ili Vilhelmina, ili pak od imenice “minna”, koja ima značenje ljubav; nada; vera.

Loading...

Neki stručnjaci smatraju, da žensko ime Mina, može imati svoje korene ii z francuskog jezika u kome potiče od reči “miene” što ima značenje lice; facijalna ekspresija; izraz lica. 

Šta znači ime Mina? 

Značenje imena Mina u “prenesenom” smislu je obično veoma lepo ili raritetno, te se ime pak tumači kao – “kći Meseca”; “sjajna zvezda”; “mesečina”; “ona koja je snena i lepa kao zvezda”; “ona koja je puna ljubavi i nežnosti”; “ona koja uliva poverenje i nadu”; “ona koja je voljena”; “ona koja je nestvarno lepa”; “lepotica”; “ona koja ima naglašenu čulnost i spoljnu lepotu”. 

Zastupljenost ženskog ličnog imena Mina u zemljama regiona 

Žensko vlastito ime Mina, u zemljama regiona, a prema dostupnim podacima iz prethodne dve kalendarske godine (2016. i 2017.), zastupljeno je na listama među sto najtraženijih imena za novorođene devojčice, na sledeći način:

U Republici Srbiji, a u 2017. godini, ime Mina se našlo na 41. mestu među sto pomenutih imena za novorođenu žensku decu; varijacije i/ili izvedena imena od imena Mina su u Srbiji takođe vrlo popularna, te se često „sreće“ i žensko ime Minja (u pomenutoj 2017. godini je bilo na 47. mestu po svojoj popularnosti), kao i ime Miona (na 78. mestu list), ime Mia (na „odličnom“ 35. mesti) ili ime Mila (a koje je u Srbiji „kotirano“ na „visokom“ 7. mestu među najpopularnijim ženskim imenima);

U Republici Hrvatskoj, a u 2016. i u 2017. godini, sasvim iznenađujuće, ime Mina nije ni bilo zastupljeno među najpopularnijih sto imena za devojčice, iako su potencijalne varijante imena Mia ili Mila, veoma dobro pozicionirane te zauzimaju 1. i 28. mesto na datoj listi;

U Republici Srpskoj, žensko lično ime Mina je u 2017. godini, a prema dostupnim statističkim podacima, bilo pozicionirano takođe izvan najtraženijih sto imena za žensku decu, dok su pak varijante imena, kakve su – Mia; Mila; Amina; Emina i Minja, bile redom „kotirane“ na 12.; 30.; 54.; 72.; i na 98. mestu među najpopularnijih sto imena za devojčice u ovoj zemlji;

U Bosni i Hercegovini; žensko ime Mina u 2017. kalendarskoj godini, bilo je izostavljeno sa liste od sto najviše davanih imena novorođenim devojčicama, ali su zato u ovoj zemlji vrlo „tražene“ varijante imena kakve su Amina (na 1. mestu liste od sto imena najviše davanih ženskoj deci, a u 2017. godini); Emina (na 7. mestu pomenute liste); Amna (na 16. mestu od stotinu najtraženijih imena), kao i imena Mia (na 29. mestu), Melina (na 55. mestu), i Jasmina (na 85. poziciji);

Pored pomenutih zemalja regiona, lično ime Mina je dosta popularno širom sveta, jer je vrlo lako prilagodljivo i slično se izgovara i piše na velikom broju svetskih jezika, pa je dosta često ime za devojčice u Rusiji; Makedoniji; Italiji; Nemačkoj; Austriji; Velikoj Britaniji; Francuskoj;kao i u Skandinavskim zemljama i u SAD-u, ali i u Japanu i Persiji. 

Nadimci, izvedena i skraćena imena ženskog imena Mina 

Najpoznatiji nadimci i umanjenice od imena Mina su Minica; Mini ili Mia, dok su izvedena imena ili pak imena za koja se smatra da im je ime Mina hipokoristika tj ime “od milja” vrlo brojna, a neka od najpoznatijih su – Emina; Amina; Vilhelmina; Miona; Miandora; Minna; Milina; Milena; Hermina; Jasmina; Valentina; Katalina; Miljana; Milijana; Kristina; Miena; Mirjana; Milka ili Wilhelmina. 

Poznate ličnosti sa vlastitim imenom Mina 

Mina (Mirjana) Lazarević – poznata je srpska pozorišna; TV i filmska glumica;

Mina (Vilhelmina) Karadžić – bila je ćerka Vuka Stefanovića Karadžića, srpskog prosvetitelja i tvorca azbuke; sama je poznata kao slikarka i književnica;

Mina (Jasmina) Kostić – popularna je srpska pevačica folk muzike;

Mina (Wilhelmina) Kruseman – poznata je holandska književnica; 

Mina Apat (Maria Kruz Mina Apat) – poznata je španska istoričarka i spisateljica;

Mina Mazini (Ana Maria Mina Mazini) – poznata je italijanska pevačica i TV voditeljka. 

Da li ste znali? 

Mina – je naziv za mesto u Meksiku, u saveznoj državi Nueva Leon, a koje je po podacima iz 2010. godine brojalo ukupno 3803 stanovnika;

Mina – je naselje u Italiji, u regiji Piemonte, u kojoj je po podacima iz 2011. godine živelo oko 16 stanovnika;

Mina Harker – je fiktivni lik iz priče Brama Stokera o besmrtnom grofu Drakuli, iz 1897. godine; Mina ili Wilhelmina Harker bila je velika ljubav poznatog vampira, a čiji je lik “kreiran” prema stvarnoj istorijskoj ličnosti, transilvanijskom plemiću Vladu Drakulu, koji je bio poznat kao vrlo opak vojskovođa i ratnik, te je svoje neprijatelje mučio i važio je za pravog hladnokrvnog i “krvi žednog” vladara;

Mina (La Mina) – je naselje u Meksiku, u državi Guanajuato, u kome je po podacima iz 2013. godine, živelo ukupno oko 152 stanovnika.


Sponzorisano: