Poreklo i značenje imena Anja

Lično žensko ime Anja, originalno je staro-slovenskog porekla, te je samim time i najpopularnije u zemljama koje su naseljene slovenskim narodima (posebno u Rusiji i Ukrajini), ali je neosporna i činjenica da je ovo lično ime takođe, veoma popularno i u takozvanim skandinavskim zemljama (Švedska; Norveška; Danska i Finska), kao i u Nemačkoj.

Poreklo ženskog vlastitog imena Anja 

Smatra se da je u zemljama kakve su Srbija i Rusija, ime Anja „izvedenica“ od vlastite imenice „Ana“, te da u Rusiji ima i značenje „božija milost“.

Takođe se navodi, da je u Nemačkoj i pomenutim zemljama skandinavskog područja, ovo lično ime izvedeno od imenice „Anna“, dok je pak u Velikoj Britaniji; Francuskoj; Španiji; Grčkoj kao i u Italiji, nadimak od imena Anastasija; Anna; Enn ili Enny.

Loading...

Neki stručnjaci iz oblasti etimologije, zastupaju ipak teoriju da je vlastito žensko ime Anja svojim poreklom iz staro-hebrejskog jezika, te da potiče od reči „anne“ sa značenjem „milost; blagost; ili dobrota i zahvalnost“.

Iako je ime Anja, prema mišljenju većine etimologa sigurno jedna varijanta ličnog imena Ana ili Anna, neki stručnjaci ipak smatraju da je ime poreklom od staro-hebrejske reči „Hannah“ ili pak reči „hana“, koja ima istovetno značenje koje je prethodno i navedeno – milost; blagost; dobrota.

Suština je u tome da je pomenuta staro-hebrejska reč, prevedena na latinski jezik, kada je i dobila svoju „originalnu“ verziju u reči „Anna“. 

Šta znači ime Anja? 

Kako je već i napomenuto u prethodnom delu teksta, vlastito ime Anja je izvedeno od prideva sa osnovnim značenjem milosna ili božanska, ili pak od imenica sa značenjem milost; zahvalnost.

Upravo na osnovu svih ovih navedenih „prevoda“, proisteklo je i „izvedeno“ ili pak „preneseno“ značenje ženskog imena Anja – „žena koja je obasuta božjom milošću“; „božja izaslanica“; „ona koju je sam bog poslao da deli ljubav i pravdu“; „ona koja je božanska“; „žena koja je bezgrešna“ ili „ona koja je zahvalna; dobročiniteljka; milosnica“. 

Zastupljenost ženskog ličnog imena Anja u zemljama regiona 

Statistički podaci za proteklih nekoliko godina, pokazuju značajan „pad popularnosti“ ovog posve „milozvučnog“ i lepog ženskog ličnog imena u zemljama regiona, dok se ipak sasvim neuobičajeno, ovo ime „visoko pozicionira“ u nekim zemljama širom sveta:

U Srbiji se žensko lično ime Anja, za period 2017. kalendarske godine, na listi među stotinu baš najpopularnijih imena za novorođene devojčice, našlo na 20. mestu; podaci koji pak datiraju iz perioda od 2003. – 2005. godine, ukazuju da je ime Anja u Srbiji bilo na „visokom“ 9. mestu;

U Republici Hrvatskoj, a prema podacima Zavoda za statistiku iz 2016. kalendarske godine, ime Anja se na listi među sto najtraženijih ženskih ličnih imena, našlo na 49. poziciji; neke mogućne varijante ovog imena su takođe vrlo „dobro kotirane“ u Hrvatskoj, te se tako ime Ana nalazi na 4. mestu date liste, dok se lično ime Lana nalazi na 9. poziciji;

U Republici Srpskoj, prema podacima iz 2016. i 2017. kalendarske godine, na listi od sto najviše traženih ženskih imena, ime Anja je zauzelo 15. mesto, dok se ime Ana (za koje se smatra da je i „original“ pomenutog ženskog imena), našlo na „odličnoj“ 2. poziciji;

U Bosni i Hercegovini, ime Anja se u 2016. i 2017. godini, nije našlo na listi od sto najtraženijih ženskih imena, ali su zato neke „varijantne forme“ kakve su Ana; Lana; Ajna; Ajra ili Ajlin i ime Alejna, pozicionirane redom na 19.; 21.; 11.; 95.; 34. i 36. mestu date liste;

U Sloveniji je u periodu od 2003. – 2005. kalendarske godine, a već prema podacima zavoda za statistiku te zemlje, ime Anja zauzimalo 20. mesto među sto najtraženijih ženskih imena; u istom periodu, ovo žensko ime je u Švajcarskoj bilo na 30. mestu;

U Švedskoj je ime Anja, a u periodu od 2001.- 2007. godine zauzimalo mesto među prvih dvesta najtraženijih ženskih ličnih imena. 

Nadimci, izvedena i skraćena imena ženskog imena Anja 

Iako su i nadimci i hipokoristike tj imena „od milja“ za ime Anja dosta retki, neki od njih su pak vrlo popularni, pa su najčešći – Ani; En; Anija; Anjuška; Anjuša ili Anny.

Sa druge strane, imena koja su „izvedena“ od ženskog imena Anja su veoma brojna, a neka od najpoznatijih su – Ana; Lana; Anastasija; Angelina; Anđelina; Anđela; Anđelija; Anđelka; Ani; Anjuša; Anka; Anita; Anika; Manja; Vanja; Sanja; Tanja; Hana; Aneta ili Janja. 

Poznate ličnosti sa vlastitim imenom Anja 

Anja Rubik – poljska manekenka i foto-model;

Anja Ranković Dmitrović – srpska novinarka;

Anja Garbarek – norveška pevačica;

Anja Rupel – pevačica poreklom iz Slovenije. 

Da li ste znali? 

Imendani ili „dani imena“ Anja, slave se u nekoliko zemalja, a najpoznatiji je onaj u Finskoj, koji se praznuje dana 22. oktobra, svake kalendarske godine;

Anja – je grad i naselje u centralnom delu Francuske.


Sponzorisano: