Poreklo i značenje imena Anamarija

Posve je jasno da je ime Anamarija, kao lično žensko ime koje uopšte nije toliko učestalo u našoj zemlji niti u regionu, kako bi se na prvi mah moglo pretpostaviti, složeno od dva lična imena Ana i Marija, te pored varijante Anamarija, postoji i forma Marija-Ana, od koje je stapanjem izvedeno i žensko ime Marijana.

U nastavku teksta koji sledi će biti nešto detaljnije objašnjeno poreklo i značenje ženskog imena Anamarija, kao i njegova zastupljenost u susednim zemljama i u svetu, pošto je kako je i napred napomenuto kod nas ovo ime izgubilo na popularnosti, pre svega jer je „predugo“, ali se ranije u nekim zemljama davalo kao srednje ime, Ana ili Marija, kod pripadnika aristokratskih porodica

Poreklo ženskog vlastitog imena Anamarija

Dakle, kako je na početku teksta i napomenuto, lično ime Anamarija je pre svega po etimolozima složeno iz dva lična imena Ana i Maria, te ima poreklo od latinskog oblika „Maria“ a koje potiče od hebrejske forme „Mirjam“, a u prevodu „gorko more“ (opet kao složenica od dve reči „mir“ u značenju gorčina ili gorko, i od reči „jam“ u značenju more), ili pak da predstavlja ime „Majke Božije“.

Loading...

Po drugim hipotezama, ime Maria ili Merjem odnosno Mirjam ima poreklo od stare egipćanske reči „mry“, što se prevodi kao biti voljen, onaj koji je voljen ili obožavan.

Prvi deo složenice u imenu Anamarija, lično ime „per se“ Ana, ima dosta poznato poreklo od hebrejskog imena „Hannah“ ili reči „hanna“, što u bukvalnom prevodu ima značenje zahvalnost, blagost, milostivost, dobrota, a koje je nešto kasnije dobilo i svoju „latinsku varijantu“ ili pak ime „Anna“, sa istim prethodno navedenim zmačenjem.

Pogledajmo sada koje je značenje ovog imena.

Šta znači ime Anamarija?

Dakle, kada se sagledaju hipoteze o poreklu imena Anamarija, te i bukvalna značenja korenskih reči „Mirijam“ i „Hannah“, odnosno Maria i Ana, preneseno značenje ovog imena za novorođene devojčice bi se moglo protumačiti kao – „ona koja je voljena i obožavana; ona koja je rođena da bude srećna; ona koja je blage naravi i milostiva prema drugima; ona koja je milost Božija; ona koja je zahvalna i dobra; ona koja je spremna da gorčinu zameni dobrotom i blagošću“.

Dalje u tekstu ćete saznati koliko je često ime Anamarija.

Zastupljenost ženskog ličnog imena Anamarija u zemljama regiona

Kako je napomenuto na početku ovog teksta, ime Anamarija nije bilo na listama najtraženijih ženskih imena u 2017. godini, a po statističkim podacima u Republici Srbiji i Hrvatskoj, kao ni u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, te ni u Makedoniji i u Crnoj Gori, te se pretpostavlja da se ime davalo sporadično ili pak da se ime Ana ili Marija davalo kao „srednje“ ime devojčicama i u našim susednim zemljama.

Sa druge strane, pomenuto ime Anamarija je u svojim određenim jezičkim varijacijama veoma popularno za devojčice u Italiji; Španiji; Bugarskoj; te u Francuskoj; SAD-u; Velikoj Britaniji; Švedskoj; Danskoj, kao i u Rusiji; Ukrajini; Češkoj; Poljskoj; Nemačkoj; Slovačkoj; Sloveniji; Mađarskoj i Belorusiji, te i u brojnim drugim svetskim zemljama.

Nadimci, izvedena i skraćena imena ženskog imena Anamarija

Od imena Anamarija kao takvog, ne mogu se izvesti nadimci ili imena od milja, osim kada se ime pak „raščlani“, na ime Ana ili Marija, te se od njega izvedu imena Anči; Mara; Maruška; Anuška; Marijana; Marija-Ana; Merijem; Hana i mnoga druga.

Pogledajmo u nastavku koje poznate ličnosti se ovako zovu.

Poznate ličnosti ili naselja sa vlastitim imenom Anamarija

Anamarija Džambasov – poznata je manekenka i bivša supruga pevača Dada Polumente, koji joj je i posvetio pesmu „Anamarija“, i sa kojom ima sina Dorijana;

Anamarija Orosko – poznata je kolumbijska TV; filmska i pozorišna glumica;

Anamarija Semenčić – poznati je hrvatski arhitekta iz Rijeke;

Anamarija Markovna – poznata je hrvatska pijanistkinja;

Anamarija Lampič – poznata je slovenačka skijašica; disciplina ski-trčanje;

Anamarija Popović – srpska mlada političarka iz Pančeva;

Anamarija Žujović – poznata srpska fitnes instruktorka i višestruka šampionka u fitnesu; bivša supruga voditelja Vlade Stanojevića, koji ju je pretukao.


Sponzorisano: