Najlepša ruska muška imena za bebe

Rusija je zemlja koja je od davnina poznata po svojoj kulturi i umetnosti, te po aristokratskim i prelepim muškim i ženskim ličnim imenima koja su se bilo iz istorije ili književnih, operskih ili drugih dela, proširila i postala popularna širom sveta, te su danas najdavanija imena za dečake poreklom iz Rusije neka od onih koja će biti i opisana sa svojim originalnim i pak prenesenim značenjem u nastavku ovog teksta koji je pred vama.

Najpopularnija i najlepša muška ruska lična imena 

Među najdavanijim imenima za dečake, koja su poreklom iz slovenskih zemalja, a pre svega iz Rusije i njihovog jezičkog područja su prema najnovijim top listama sledeća imena:

Aleksej – ime koje je varijanta imena Aleksandar, te označava „onoga koji štiti slabije; onoga ko je branilac ljudi; onoga ko je borac za ljudska prava; humanista; pravednik“;

Loading...

Nikolaj – ime je poreklom iz grčkoga jezika i složenica je od reči „nike“ u značenju pobeda i „laos“ u značenju narod, te je bukvalni prevod „narod pobeđuje, narod vlada“, dok je preneseno značenje imena „onaj koji je pobednik u očima naroda; narodni čovek; junak naroda; narodni heroj; onaj koga svet slavi“;

Aleksandar – je ime poreklom iz grčkog jezika, i u osnovi označava onoga koji je zaštitnik ili pak branilac ljudi, te se i preneseno i osnovno značenje imena u ovom slučaju podudaraju;

Anton – ime je poreklom iz latinskog jezika od imena „Antonius“, te od reči „anteo, antao“, i pak prevodi se kao „onaj koji je takmičarski nastrojen; borben; spretan; spreman na borbu; junačan“;

Arkadij – ime je grčkog porekla, i ima jedno preneseno značenje „onaj koji je pošten; neiskvaren; naivan; dobričina; jednostavan čovek; skroman; ponizan; duhovno bogat i plemenit“;

Boris – lično je muško ime slavenskog porekla, koje je u bukvalnom značenju prevedeno kao ili ratnik ili junak, heroj, te je i preneseno značenje ovog imena slično kao i njegov pravi transkript;

Anatolij ili Anatolije – je muško ime grčkog porekla, i ima značenje „mesto gde izlazi sunce ili istok“, te je preneseno značenje dosta teško odrediti, ali bi moglo da se protumači kao „onaj koji donosi svetlost; onaj koji je ozaren; onaj koji je tople duše i srca; onaj koji sija kao sunce“;

Jurij – jeste muško lično ime koje je varijanta od grčkog imena „Georgios“, a koje se prevodi kao onaj koji obrađuje zemlju, zemljoradnik, ratar, te se preneseno može protumačiti kao „onaj koji je vredan; onaj koji je spreman za mukotrpan rad za postignuće ciljeva; onaj koji se ne stidi posla“;

Vanja – ime je koje je izvedeno od ličnog imena Ivan, te tako ima slično značenje i prevodi se kao „Bog je milostan“, te je onaj ko nosi ovo lično ime „darovan od Boga; rođen milošću Božijom; Božji dar“;

Važno je ovde posebno i naglasiti da se u Rusiji lična imena kao takva obično koriste kada su u pitanju neke vrste formalnih obraćanja, te su hipokoristike ili deminutivne forme kakve su Kolja; Vanja; Saša; Tonja; Griška i slična imena „per se“ u upotrebi kada se nekome obraća lično ili u običnom pak i svakodnevnom odnosno neformalnom govoru.

Sergej – ime je latinskog porekla i označava „onoga ko je poreklom iz plemena Sergiusa“; ime je rasprostranjeno je svuda i ima brojne varijacije u jezicma diljem sveta;

Jakov – ime je poreklom iz staro-hebrejskog jezika, i ima značenje „peta“, te označava pak nečiju slabost ili manu, i preneseno se tumači kao „onaj koji ima osećanja; onaj koji je osetljiv; onaj koji ima slabost; onaj koji je slab na tuđu patnju ili bol; osećajan; dobrodušan“;

Petar (ili ruski Pjotr) – ime koje je poreklom iz grčkog jezika i ima značenje stena, kamen, tvrdo i preneseno značenje imena je „onaj koji je stabilan; jak kao stena; onaj koji je stamen i siguran; onaj koji uliva sigurnost; onaj koji ima čvrste stavove; onaj koji je uvek oslonac i podrška“;

Makarij ili Makarije – ime je grčkog porekla u značenju blažen, blag, dobrodušan, prosvećen, i ima preneseno tumačenje „onaj koji je blage naravi; onaj koji je bogumil; onaj koji je blažen međ ljudima“;

Demjan – je ime koje je poreklom iz grčkog jezika i ima značenje onaj koji leči, lekar, lekovit, pa se preneseno tumači kao „onaj koji je iscelitelj; onaj koji ima moć da leči dušu“;

Jaroslav – ime je slavenskog porekla i složenica je od reči „jara“ u značenju žega; vrućina; sunce ili toplota i reči „slav“ u značenju slaviti, poštovati, veličati, te ima tumačenje „onaj koji slavi ili veliča svetlost; onaj koji je rođen u slavi proleća ili sunca; onaj koji je lep kao proleće i sunce; te i onaj koji ima divno srce puno topline i svetlosti“;

Igor – ime je germanskog porekla i ima značenje čuvati ili braniti, štititi, te se pak u prenesenom značenju tumači kao „onaj koji je zaštitnik; onaj koji je čuvar; onaj koji štiti i pomaže nemoćne“;

Maksim ili Maksimilijan – ime koje je latinskog porekla, u značenju „maximus“ tj veliki ili pak najveći i najbolji; ima istovetno preneseno kao i osnovno značenje;

Leonid – ime koje ima koren u reči „leo“ i istovetno značenje kao i ime Lav, dok pak reč „eidos“ na latinskom znači sin ili potomak, te je prevod ovog imena „onaj koji je lavlji sin; onaj koji ima snagu lava; onaj koji je potomak hrabrih; onaj koji je oličenje svojih hrabrih predaka“;

Lav – ime je poreklom iz latinskog jezika od reči „leo“ u jasnom značenju lav, ali ima preneseno tumačenje „onaj koji je hrabar; borben; onaj koji je neustrašiv; onaj koji ne odustaje; odvažan; ko je dostijanstven“;

Severin – ime je latinskog porekla, u značenju ozbiljan, strog, predan, pravičan, te ima značenje „onaj koji deli pravdu; onaj koji je pošten; oličenje vrline i pravičnosti; strogi sudija; borac za pravdu“;

Ruslan – je ime koje ima germanske korene i veoma je popularno u Rusiji i ima značenje čovek lav ili čovek „lavljeg srca“ u prenesenom značenju „onaj koji je hrabar; onaj koji je srčan; onaj koji se bori kao lav za sebe i za svoje najmilije“;

Valerij – ime koje je zastupljeno u ruskim i slavenskim zemljama ali je poreklom iz latinskog jezika i ima značenje „onaj koji je jak; onaj koji je silan; moćan; hrabar; neustrašiv; najbolji“;

Oleg – ime potiče iz nordijskog dijalekta i veoma je popularno u ruskim i slavenskim područjima, i ima značenje „onaj koji je blagosloven; onaj koji je prošao svet; svetski čovek; svetski putnik; onaj koji je zdrav; vitalan; dobrog zdravlja“;

Tihon – ime je poreklom iz staro-grčkog jezika, i ima i osnovno i preneseno značenje srećan; uspešan; ostvaren; voljen; popularan; onaj koji poseduje velike vrline;

Taras – ime je koje je grčkog porekla, i označava po mitologiji sina božanstva Posejdona, a ima pre svega najveću popularnost u Ukrajini zbog poznatog književnika Tarasa Ševčenka, a poznato je i delo Nikolaja Gogolja „Taras Buljba“;

Vladislav – ime je koje u prenesenom značenju ima tumačenje „onaj koji je slavan vladar; onaj koga svi slave; onaj koga vole kao vrlog upravnika i poštenog despota“; ime je pak slavenskog porekla i pored Rusije je bilo vekovima popularno aristokratsko ime u Poljskoj;

Kiril ili Kirilo – je muško lično ime poreklom iz staro-grčkog jezika i ima značenje gospodski, gospodarski, gospodstven, te je u prenesenoj formi ime jasno označeno kao „onaj koji gospodari; onaj koji je rođeni gospodin; gospodstven; dostojanstven; gospodar ili vladar“;

Bogdan – je ime koje ima slavensko poreklo i složenica je od reči „bog“ i „daje“ te je u prevodu „Bogom-dan“, ali po nekim hipotezama je ime koje je poreklom iz staro-grčkog jezika i to od imena „Theodosis“ sa istim značenjem („theos“ je bog i „dosis“ znači dati, daje, davanje);

Ilija ili Ilja – ime je poreklom iz staro-hebrejskog jezika, i spada u grupu „Biblijskih imena“, te označava ime „Eliiahu“, u značenju „Bog mi je svedok“ ili „Bog je moj stvaralac“, odnosno „Jehva je moj Bog“, te je ime i jednog od proroka iz knjige „Starog zaveta“;

Viktor – ime je poreklom iz latinskog jezika od reči „victor, victoria“, u značenju pobeda, onaj ko je pobednik, te je i preneseno značenje imena „onaj koji je rođeni pobednik; nepobediv; onaj koji uvek odnosi pobedu; pobedonosan“;

Vladimir – ime je poreklom iz slavenskih jezika, koje je od davnina popularno u Rusiji, odakle se prenelo i na brojne druge pravoslavne zemlje; poteklo je od složenice vlad (u značenju gospodin; vladar; veliki; veličanstven) i mir (u značenju mirno stanje; blaženstvo; spokoj), te se u jednom prenesenom smislu prevodi kao „onaj koji je smiren; onaj koji vlada mirom i spokojem; onaj koji vlada sobom; onaj koji je dostojanstven; onaj koji je borac za mir; onaj koji nije okrutan“.

Prema podacima za 2017. godinu, najdavanija imena za mušku decu su u Rusiji bila sledeća lična imena (sa time da su ona u različitoj statističkoj učestalosti zastupljena u određenim pak jezičkim varijantama i u ostalim zemljama sveta, a pre svega u pravoslavnim državama kakve su Poljska; Slovačka; Makedonija; Srbija): Aleksandar (odnosno Aleksandr); Maksim; Dmitri; Ivan; Oleg; Danil; Mihail; Kiril; Matvej; Andrej; Tomofej; Ilja; Ilija; Jegor; Grigor; Konstantin; Ivan; Kostja; Fedor; kao i Fjodor; Grigorij; Vladislav; Lev; Viktor; Jevgenij; Artemij; Vjačeslav; Jelisej; Svjatoslav; Serafim; Jakov; Anatolij.

Dakle, pored ovih brojnih navedenih imena za dečake koja su najzastupljenija u svim pak ruskim zemljama, mada iako ne nužno slavenskog porekla, nije teško odabrati ono najlepše i najzvučnije a ako ipak niste u našem tekstu pronašli dovoljno inspiracije, opstaju vam na raspolaganju liste sa preko stotinu najpopularnijih muških ruskih ličnih imena.


Sponzorisano: