Poreklo i značenje imena Bogdan

Muško lično ime Bogdan, spada u grupu staro-slovenskih ličnih imena i/ili prezimena, a u našoj zemlji i u zemljama regiona, polako vraća svoju popularnost, koja je prethodnih decenija bila u značajnom padu.

Prema starim verovanjima, muška deca sa imenom Bogdan su ili bivala „zaštićena od Boga“ koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, ili su pak bila prvorođena deca koja su „dugo i željno očekivana“, odnosno čiji roditelji nisu dugo mogli da imaju potomstva.

Poreklo muškog vlastitog imena Bogdan 

Pretpostavlja se da je muško lično ime Bogdan poreklom iz grčkog jezika, te da potiče od reči tj složenice „theodosis“, a koja je sastavljena od reči „theos“ (u značenju Bog; Stvoritelj) i od reči „dosis“ (u značenju dati; darivati; davati), te da u „bukvalnom“ prevodu ima značenje – „dat od Boga“; „Bogom-dan“; „Božiji dar“.

Loading...

I u staro-slovenskom jeziku, ime Bogdan se može protumačiti kao složenica od reči „Bog“ i reči „dati“, te ima istovetno značenje kao i pomenuta reč ili ime „Theodosis“ u staro-grčkom jeziku. 

Šta znači ime Bogdan? 

„Preneseno“ značenje imena Bogdan, istovetno je sa njegovim već pomenutim „bukvalnim“ ili originalnim prevodom, te se dečaci sa ovim imenom smatraju – „Darom od Boga“; „onima koji su dati od Boga“; „onima koji su radost i nada svojih roditelja“; „onima koje je Bog pogledao“; „osobama koje su štićene i voljene“; „onima koji su dugo očekivani ili prvorođeni muškarci, ili pak naslednici prezimena svojih roditelja“. 

Zastupljenost muškog ličnog imena Bogdan u zemljama regiona 

Lično ime Bogdan je vrlo popularno u svim „slavenskim“ zemljama, te se pored naše zemlje i zemalja regiona, često daje dečacima u Rusiji; Ukrajini; Gruziji; Bugarskoj; Makedoniji; Crnoj Gori; Sloveniji; Češkoj; Poljskoj i Grčkoj;

U Republici Srbiji, a prema statističkim podacima za kalendarsku 2017. godinu, ime Bogdan je bilo 18. najpopularnije muško ime, među „top 100“ imena koja su davana svim dečacima;

U Republici Srpskoj, muško ime Bogdan, zauzelo je 53. mesto, među stotinu najdavanijih ličnih imena u 2017. godini u ovoj zemlji;

U Republici Hrvatskoj, ime Bogdan je u Zagrebu i Splitu, a po podacima iz 2016. i 2017. godine, izostalo sa liste od sto najpopularnijih muških imena, dok su prema značenju slična imena kakva su Matej ili Teodor bila „odlično“ pozicionirana te su zauzela 6. i 46. mesto date liste;

U Bosni i Hercegovini, muško ime Bogdan u 2017. godini, nije sa našlo na listi sto najtraženijih imena za dečake. 

Nadimci, izvedena i skraćena imena muškog imena Bogdan 

Najpoznatiji nadimci ili hipokoristike od imena Bogdan su – Boki; Bole; Boža; Bolek ili Dane i Dan, dok su imena koja su „izvedena ili varijantna“ od imena Bogdan najčešće – Boško; Boža; Božidar; Boban; Bojan; Bogić; Bogoje; Bogomir; Bogun; Bogosav; Borna; Bona; Bota ili Bogić.

Veoma je zanimljiva i činjenica o imenima koja su sa imenom Bogdan slična samo po značenju, odnosno koja su njegove „varijante“, koje imaju isti smisao ili prevod, ali su sasvim drugačijeg porekla, a takva su imena – Mateja; Božidar; Teodor; Todor i ime Dorotej.

Poznate ličnosti sa vlastitim imenom Bogdan 

Bogdan Bogdanović – poznati je srpski košarkaš i reprezentativac;

Bogdan Vujošević – jugoslovenski je narodni heroj i učesnik NOB-a;

Bogdan Obradović – poznati je srpski teniski trener;

Bogdan Norčič – poznati je jugoslovenski i slovenački ski-skakač i kasnije trener; 

Bogdan Đuričić – poznatije srpski biohemičar i predavač na Medicinskom fakultetu u Beogradu; 

Bogdan Jakuš – jugoslovenski je i srpski filmski i pozorišni glumac;

Bogdan Bolta – jugoslovenski je narodni heroj i učesnik NOB-a;

Bogdan Jugović Hajnc (Vojvoda Bogdan) – poznati je četnički vojvoda i pešadinac;

Bogdan Ljubojević – poznati je narodni heroj; učesnik Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata;

Bogdan Dunđerski – poznati je veleposednik; dobrotvor i narodni poslanik; poznat je njegov dvor Dunđerski („Fantast“ dvorac) u blizini Bečeja; njegova kćerka je bila poznata Jelena Lenka Dunđerski u koju je bio zaljubljen poznati srpski pesnik Laza Kostić;

Bogdan Diklić – poznati je srpski TV; filmski i pozorišni glumac. 

Da li ste znali? 

Imendan ili „dan imena“ Bogdan, najčešće se proslavlja u Bugarskoj (dana 6. februara), kao i u Poljskoj (čak četiri puta u toku jedne kalendarske godine, dana 17. jula; 9. oktobra; 10. avgusta i 19. marta);

Lično ime Bogdan je relativno popularno muško ime i u Kanadi (a gde je po podacima iz 2005. godine, bilo među najdavanijih hiljadu muških imena), kao i u Južnoj Australiji (gde je u 2007. godini, ime bilo na 550. mestu među najdavanijim muškim imenima);

Poznati srpski epski junak jeste Jug Bogdan, a koji je bio pravog imena Vratko Nemanjić;

Pored toga što Bogdan može biti i popularno lično prezime u nekim zemljama, od njega mogu da se „izvedu“ i neka ženska lična imena, a najpoznatija su – Bogdana; Bojana; Bobana; Bojanka; te i imena Bojka; Božidarka; Bogumila; Bogdanka ili Bojkica.


Sponzorisano: