Numerologija imena – vodič i info

Numerologija imena i prezimena je u istoj meri važna kao i datum rođenja, kada se sa aspekta ove discipline „proriče“ budućnost, mada se sami numerolozi ne slažu u dovoljnoj meri u tome da se mogu u smislu brojeva poistovetiti datum rođenja te lično ime i prezime kao osnovne vrlo važne karakteristike za računanje i svojevrsno „proricanje sudbine“.

U nastavku teksta će biti nešto više reči o toem šta podrazumeva numerologija imena, te će biti iznete i neke osnovne smernice za upoznavanje početnika sa ovom u prvom redu zanimljivom disciplinom.

Šta je to numerologija imena, šta tačno podrazumeva i kako se tumači 

Pod pojmom numerologije imena se podrazumeva zbir brojeva koje u sebi nosi svako slovo koje je sadržano u ličnom imenu (i prezimenu) neke osobe, te postoji nekoliko validnih tumačenja ovog principa, a koje pre svega zavisi od dodeljenog broja za svaki slovni simbol kao i od načina računanja numeroloških karakteristika imena.

Loading...

Dakle, numerološki broj imena se dobija sabiranjem svih brojeva koji su pak dodeljeni sasvim određenim slovnim oznakama u ličnom imenu i prezimenu, te je samo po sebi po numerolozima ime samo jedan od simbola koji nam može predvideti poslovne, privatne i razne druga životne aspekte.

Vrlo je važno zapamtiti dve činjenice – da se nikada nadimak, ime od milja ili umanjenica imena ne sme koristiti u računanju broja imena, kao i da lično prezime koje ste dobili na rođenju, (a ne ono koje ste dobili udajom ili ste ga iz nekog razloga promenili), može jedino biti validno prilikom računanja.

U numerologiji imena je važno da se cifre sabiraju sve dok se ne dobije jedan jedinstven broj, pa se on onda po određenim obrascima tumači u raznim pomenutim numerološkim aspektima (zdravlje; ljubav; sreća; posao).

Kako se određenim slovnim simbolima dodeljuje broj i kako se na kraju vrši računanje 

Postoji jednostavno pravilo po kome se svakom slovu nečijeg ličnog imena i prezimena dodeljuje određeni broj, a prema utvrđenim principima i proračunima numerologa, te se brojevi od 1 do 9 dodeljuju na sledeći način:

Broj jedan (1) – odgovara slovnim simbolima A; J; S i Š;

Broj dva (2) – odgovara slovnim simbolima B; K i T;

Broj tri (3) – odgovara slovnim simbolima C; Č; Ć; L i U;

Broj četiri (4) – odgovara slovnim simbolima D; M i V;

Broj pet (5) – odgovara slovnim simbolima E i N;

Broj šest (6) – odgovara slovnim simbolima F i O;

Broj sedam (7) – odgovara slovnim simbolima G i P;

Broj osam (8) – odgovara slovnim simbolima H; Z i Ž;

Broj devet (9) – odgovara slovnim simbolima I i R;

Važna je i napomena da se slovo Đ posmatra kao D i J; slovo Dž kao D i Ž; te slovo Nj kao N i J.

Dakle u nastavku je veoma lako izračunati numerološki broj imena i to na sledeći način, ako je vaše ime na primer PETAR PETROVIĆ:

P – slovnom simbolu P se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 7;

E – slovnom simbolu E se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 5;

T – slovnom simbolu T se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 2;

A – slovnom simbolu A se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 1;

R – slovnom simbolu R se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 9;

P – slovnom simbolu P se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 7;

E – slovnom simbolu E se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 5;

T – slovnom simbolu T se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 2;

R – slovnom simbolu R se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 9;

O – slovnom simbolu O se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 6;

V – slovnom simbolu V se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 4;

I – slovnom simbolu I se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 9;

Ć – slovnom simbolu Ć se po numerološkoj tablici dodeljuje broj 3.

Sabiranje brojeva se najpre vrši za svaku od navedenih cifara koja odgovara pomenutim slovnim simbolima te tako izgleda za pomenuto ime:

P E T A R P E T R O V I Ć – 7+5+2+1+9+7+5+2+9+6+4+9+3, a zbir je 69, ali se tu ne staje sa daljim računanjem te se sabiraju brojevi dok se ne dobije jedna cifra od 1 do 9, pa se dalje dakle sabira 6+9 što je 15, pa je dalje 1+5 jednako broju 6 i numerološki broj imena Petar Petrović je broj šest.

Numerološki brojevi imena i njihova tumačenja i značenja 

Svaki numerološki broj imena ima svojevrsno posebno značenje i tumačenje, a neke početne osnove će biti iznete u nastavku teksta za svaki od navedenih brojeva od 1 do 9, dok se svakako kao i u astrologiji, tako i u numerologiji kao jednoj posve apstraktnoj disciplini, treba obratiti pak onim pravim ekspertima odnosno „učenim“ stručnjacima numerologije.

Svakako ovde će biti prikazane samo „kratke verzije“ značenja i tumačenja svakog pojedinog broja, dok je prosto neverovatno saznanje da se na osnovu samog broja imena može tumačiti kakva ste ličnost po karakteru; sa kojim se numerološkim brojem slažete; te koji je vaš idealan poslovni partner po numerologiji imena; koji je vaš idealan posao odnosno zanimanje; kakve sve po numerološkom broju zdravstvene tegobe možete očekivati odnosno na šta ste osetljivi; ko je vaš idealan emotivni ili bračni partner po numerologiji, te i mnoge druge važne činjenice.

Numerološki broj imena jedan – značenje i tumačenje

Ako ste prethodnim postupkom računanja vašeg numerološkog broja imena otkrili da je vaš lični broj imena broj 1, to ukratko označava sledeće – vi ste osoba koja je uvek spremna da bude vođa, da bude broj jedan i da uvek ima „sve konce u svojim rukama“;

Osoba ste koja se ne stidi da prizna svoje greške i da počne „iz početka“, jer je jedan broj novih šansi i novih početaka; vaše osnovne karakteristike ličnosti jesu hrabrost; samosvesnost; upornost i stalna aktivnost;

Vi ste osoba koja uvek preuzima inicijativu, vrlo ste kreativni i inteligentni, ali velika mana vam je u tome što ne umete da radite „za kolektiv“, te ste do neke mere i sebični i imate potrebu da se uvek istaknete i da sve zasluge preuzmete za sebe.

Numerološki broj imena dva – značenje i tumačenje 

Kada je broj 2 vaš numerološki broj imena, to označava da ste vi osoba koja najviše voli da radi u paru, te da imate potrebu da sa nekim ostvarite „tandem“ i da samo tako najbolje možete da funkcionišete;

Kako u poslu, tako i na privatnom polju, uvek ste u potrazi za svojom „drugom polovinom“, ali imate veliku sklonost da sve ljude idealizujete i da u njima vidite samo vrline i pre svih pozitivne karakteristike, što često dovodi do toga da se lako razočarate nakon što ste shvatili da ste nekoga preterano idealizovali; vaše osnovne crte ličnosti i karaktera su emotivnost; maštovitost, ali i nedostatak shvatanja realnosti, te ste kao osoba veliki sanjar;

Vrlo ste osećajna i pomirljiva osoba, uvek težite da sve rešavate mirnim putem i kompromisom, ne volite svađu i fizičke sukobe, te se rado trudite da svima date savet ili da pomognete.

Numerološki broj imena tri – značenje i tumačenje 

Ukoliko ste prethodno objašnjenom numerološkom metodologijom, izračunali kao svoj lični ili posebni numerološki broj imena broj 3, vi ste osoba koja je veliki optimista i koja je kreativna i uvek puna poletnosti i energije; vaše karakterne srte su pre svega ubedljivost; društvenost, ali i nestrpljivost i netaktičnost, te često „planete bez razloga“;

Sposobni ste da u svim životnim poljima pronađete nešto vredno i dobro, te delujete podsticajno i na svoju okolinu i vaša inteligencija i spremnost za rad i postignuća su često motiv za vaše drage i bliske osobe da se na vas ugledaju.

Numerološki broj imena četiri – značenje i tumačenje 

Kada je vaš lični numerološki broj imena, broj 4, to znači da ste kao osoba vrlo strpljivi i prilagodljivi, i da uvek imate želju da dodatno učite i da se usavršavate, te da na taj način napredujete u životu; vaše osnovne karakterne srte ličnosti su energičnost; kreativnost, ali i nestrpljivost kao i jedan vid nedostatka vere u druge ljude;

Vi ste neko ko uopšte nije sujetan i ko nema predrasude, te ste svesni da morate da uložite trud i rad, da biste stekli znanja i veštine, kao i da treba da se zalažete za nove praktične ideje, a vama je u prirodi i da ste veliki kreativac, pa ste najuspešniji na primer na polju umetnosti, pre svega ili u slikarstvu ili u muzici.

Numerološki broj imena pet – značenje i tumačenje 

Ako je vaš lični numerološki broj imena broj 5, to znači da ste veoma talentovana i svestrana osoba, koja voli da stalno napreduje u životu, te da se menja i da živi bez stega i slobodno, sa pravom da sebe određuje kao ličnost bez uplitanja mišljenja i stavova drugih ljudi; vaše osnovne karakterne osobine su avanturistički duh i kreativnost, mada ste skloni da budete materijalisti i konformisti;

Lako učite i volite da sve spoznate i saznate, te ste druželjubivi i uvek u pokretu, komunikativni ste i druželjubivi, ali imate problem jer pokušavate da više stvari odradite odjednom, pa se dešava da ste brzopleti i da ste nepromišljeni.

Numerološki broj imena šest – značenje i tumačenje

Ukoliko je vaš numerološki broj imena, broj 6, vi ste osoba koja je vrlo plemenita i koja rado pomaže drugima, ali u svemu tome često „gubite sebe“, te je potrebno da pronađete neku vrstu balansa, a kako ne biste postali nezadovoljni i nesrećni svojim životom; vaše karakterne crte su ljubaznost i predusretljivost, ali ste preveliki perfekcionista i umete da patite ako nešto nije baš onako kako se vama dopada;

Imate sklonosti ka umetnosti, ali ste često i naklonjeni magiji i verujete u natprirodno, pa možda i sami imate neke moći i veštine, koje ne želite sebi da priznate.

Numerološki broj imena sedam – značenje i tumačenje

Kada je vaš numerološki broj imena, broj 7, to znači da ste vi osoba koja je vrlo ozbiljna i odana u svim životnim aspektima, te ste vrlo originalni i skloni novim idejama; vaše karakterne crte su nezavisnost i velika upornost, ali imate i sklonost da se „rasplinete u mislima“, te da zalutate u neka svoja uverenja i stavove koje drugi često ne razumeju dovoljno;

Vi ste suštinski uvek skloni da sve analizirate i posmatrate, te ste vrlo racionalni i logično mislite i zaključujete, ali ste po nekada preterano sitničavi, te skrećete sebi pažnju sa osnovne suštine problema.

Numerološki broj imena osam – značenje i tumačenje 

Ako je vaš lični numerološki broj imena, broj 8, vi ste veoma ambiciozna osoba koja uporno teži ka ostvarenju ciljeva, i veoma vam je važna sigurnost u svakom smislu, kako materijalno, tako i emotivno, ali težite i da postignete dobar društveni status i poziciju, te ste nekada nekritični i vrlo netaktični; vaše karakterne crte su borbenost, snaga volje, upornost, ali i prilagodljivost i neki vid poigravanja sa srećom, koja vam nije uvek posebno naklonjena, pa vam se čini da vam sve ono i željeno „izmiče za dlaku“;

Vi ste osoba koja je vrlo odlučna i otresita, i trudite se da se previše ne vodite emocijama, te vam je racio najvažniji u svemu, i upornost i stalno učenje su vam glavna sredstva do željenog cilja.

Numerološki broj imena devet – značenje i tumačenje 

Ukoliko je vaš lični numerološki broj imena, broj 9, to znači da ste vi neko ko je vrlo saosećajan i ko je predodređen da pomaže drugima i da bude human i plemenit, te ste vrlo nesebični i ne mislite na sebe ispred svih drugih; vaše osnovne karakterne crte su poštenje, plemenitost i humanost, ali ste po prirodi vrlo nezavisni i sposobni da shvatite šta je i za vas i za druge dobro, te balansirate vrlo efikasno u ostvarenju svojih ciljeva kao i u pomaganju svima oko sebe;

Vi ste osoba koja je sasvim nepretvorna i otvorena, imate vrlo čisto i otvoreno srce i dobru dušu, te ste omiljeni i neverovatno ste snažni da sve što vas sputava u životu lako i prevaziđete.


Sponzorisano: