Kratka i moderna muška imena

Mada je uvreženo mišljenje da muška kratka imena moraju nužno biti savremena i/ili moderna, postoje i ona koja su “Biblijska” ili stara i imaju određenju tradiciju, a opet su u dovoljnoj meri savremena i lako pamtljiva, te su popularna širom sveta i lako se pišu i izgovaraju, ako vaš mali naslednik odluči da jednoga dana živi ili radi izvan granica naše zemlje.

Svakako se popularnost kratkih imena za novorođene dečake, razlikuje na raznim top listama najdavanijih imena od jedne do druge zemlje regiona ili pak sveta, te će u nastavku teksta biti navedena ona najčešća imena, sa osvrtom na njihovu popularnost, poreklo i značenje, čime će se znatno olakšati izbor onog “pravog i jedinstvenog” ličnog imena za najnovijeg malog člana vaše porodice.

Popularna kratka imena za mušku decu 

Među najdavanijim kratkim ličnim muškim imenima su u velikom broju zemalja, pa tako i kod nas imena:

Loading...

Vuk – je ime staro-slovenskih korena, te je poteklo od reči “volk” u značenju pak onaj koji je nemilosrdan; opasan; razjaren; borben; onaj koji može nekga da rastrgne; ime je davano deci u vreme bolesti ili verovanja u magijske rituale, kada je predstavljalo svojevrsni vid “zaštite” od zlih sila, koje bi trebalo da se uplaše od samog nosioca ovakvog imena, a poznato je i da je veliki Vuk Stefanović Karadžić upravo iz ovog razloga dobio lično ime, jer sum u sva braća i sestre pak umirali odmah po rođenju;

Adam – popularno je ime “Biblijsko” ili staro-hebrejsko, koje u značenju “prvi čovek; praotac; stvoritelj” ima religijsku konotaciju, dok se deci najčešće daje kada su prvorođena muška deca ili kada su dugo željena, te se od njih očekuje da u budućnosti postanu dobri i pošteni ljudi, te da ih “Bog čuva i prati na njihovom putu, i da ih štiti od svih nevolja i grehova”;

Luka – kratko je muško lično ime koje potiče ili iz staro-grčkog jezika od imena Lucas ili pak od latinske reči “lux” u prevodu svetlost; svetlina; jasnoća; zrak; preneseno tumačenje ovog imena je “onaj koji obasjava sve oko sebe; onaj koji zrači dobrotom; onaj koji sija srećom i milošću”;

Alek – ime je koje je pre svega hipokoristika ili umanjenica imena Aleksandar; Aleksej; Aleksa, te se pretpostavlja da ima slovensko ili pre svega rusko poreklo, mada pak po nekim hipotezama može da potiče i iz grčkog jezika; značenje imena je po pravilu junak ili čovek uopšteno, te se baš tako i preneseno tumači kao “onaj koji je hrabar; onaj koji je čovečan; onaj koji je čovek u svakoj prilici i neprilici; onaj koji je junak in a delu in a rečima”;

Oleg – muško je lično ime koje je najzastupljenije na ruskom podneblju, ali se pretpostavlja to da mu je poreklo iz hindu jezičke grupacije, te da znači zdrav, čio, vitalan; ovo ime se daje dečacima koji treba da su “uvek zdravi i jaki; čili i “žilavi”; otporni na sve bolesti; jakog fizičkog zdravlja”;

Gal – ime je koje je po svom poreklu nedovoljno etimološki razjašnjeno, ali mu je značenje mrk; crn; taman; mračan; ime se po pravilu daje deci kao “zaštitno”, u cilju da se prestraše “zli dusi” i da se deca sačuvaju od bolesti, te u prenesenom značenju ima konotaciju “onaj koji je opak; koji je strašan; onaj koji se ničega ne boji; onaj koji je strah i trepet; onaj koji je silan i mračan; onaj koji je svetlost u tami; onaj koji se snalazi u tmini i koji ne gubi svoj pravac”;

Igor – ime koje u svom originalu potiče iz stare skandinavske jezičke grupacije, od ličnog imena Ingvar, te je i ime skandinavskog božanstva bogatstva, imućnosti i izobilja, a reč “varr” ima pak značenje štititi; zaštita; čuvar; u naš jezik je ime preneseno iz ruskog jezika, u kome je prisutno već preko hiljadu godina i gde se “odomaćilo” nakon što je preuzeto od osvajača Varjaza; time je i preneseno značenje imena Igor u stvari “onaj koji je osvajač; onaj koji je bogat i silan; onaj koji je zaštitnik i čuvar; onaj koji štiti slabije; onaj koji ume da zaštiti svoju imovinu i sve stečeno”;

Uroš – muško je lično ime koje ima po etimolozima jedno “mešovito poreklo”, pa je složenica mađarske reči “ur” u značenju onaj koji je gospodin, dostojanstven, elita, kao i od slovenskog nastavka “oš”; ime preneseno ima konotaciju “gospodin čovek; onaj koji je rođen da bude baš pravi godpodin; onaj koji će postati učen; onaj koji će biti elita u društvu”;

Lav – lično ime koje je grčkog porekla od imena Leon (koje se takođe često daje kao kratko i lično muško ime “per se”) ili od latinske reči “leo” u bukvalnom prevodu lav, ali u prenesenom značenju “onaj koji je junak; onaj koji je hrabar; onaj koji je vladar i kralj; onaj koji je nekada čak i gord; onaj koji je dostojanstven; onaj koji ne pokazuje slabosti”;

Ivan – je jedno od najdavanijih hrišćanskih ličnih muških imena, te je “Biblijsko” ime i potiče od imena Jovan ili Johanan, te u staro-hebrejskom jeziku ima pak prevod – “onaj koji je milostiv kao sam Bog ili pak Bog je milostiv; Bog je pravedan”;

Saša – je najpre muško lično ime, koje često može da se smatra “unisex” imenom jer ga u nekim zemljama daju i ženskoj deci, te je poreklom od ličnih imena Aleksandar ili Aleksandra kao pak i hipokoristika ili deminutivna forma, a kod nas je pretpostavlja se preneto iz ruskog jezika; lično ime Saša ima isto značenje kao i imena od kojih je poteklo, te označava “onoga ko je veliki kao i čovek i osoba; onoga ko je čovečan; onoga ko je junak; onoga ko je dobar i pravedan”;

Relja – ime je koje je poreklom iz staro-slovenskog jezika i to od imena Hrebljan, koje je pak u XIII veku bilo kod nas lično prezime (Hrebeljanović), a pretpostavka je da je poreklom od reči tj glagolske forme “hrliti” u značenju žurno ići; radosno juriti; ushićeno žuriti; ići prema nečemu; u prenesenom značenju ime Relja se može pretpostaviti kao “onaj koji rado hrli kroz život; onaj ko juriša hrabro prema svom cilju; onaj koji uvek negde žuri; onaj koji je brzoplet; onaj koji ima vrlo plahovitu narav; ćudljiv; nepredvidiv; onaj koga je teško proceniti”;

Sava – ime je koje je poreklom iz staro-hebrejskog ili pak aramejskog jezika od imena Saba koje ima značenje starac ili deda, ali u značenju onaj koji je mudar; onaj koji je prosvećen; preobražen ili prosvetljen; kod nas je ime postalo popularno tek nešto kasnije, posle nastanka kulta lika i dela Svetog Save, te se može ovim imenom označiti “onaj koji je čudotvorac; i onaj koji je pošten i ko je blag; onaj ko je posvećen veri i dobroti; onaj ko je mudar i učen; onaj koji svakome rado daje i pomaže”;

Vid – muško je lično ime koje ima staro-slovensko poreklo, te je izvedeno od glagola videti, mada postoje i neka mišljenja da ovo ime potiče iz latinskog jezika i to od reči “vita, vitae” u značenju život; u prenesenom smislu je ime Vid uopšteno i nedvosmisleno davano onoj muškoj devi koja su “živahna; vole život; puna su životne energije; vide svoju sreću; žele da vide napred; rado su viđena; vredna su kao “vid zenice oka”; važna su roditeljima; unela su novi život”;

Noel – muško je ime koje je latinskog porekla od reči “natalis” koja ima značenje rođendan ili pak dan nečijeg rođenja, pa je u hrišćanskim zemljama prihvaćen kao dan rođenja Isusa Hrista ili Božić, i daje se po pravilu ili prvorođenoj muškoj deci ili pak onoj deci koja su rođena na Božić;

Vanja – iako je ime Vanja potencijalno moguće dati i dečacima i devojčicama, te se pretpostavlja da ima staroslovensko ili rusko poreklo, i da je skraćenica ili hipokoristika imena Vladimir; Ivan ili pak Jovan, bitno je da je njegovo značenje u prenesenom i bukvalnom smislu isto, te se obično prevodi kao “onaj koji je poslat od Boga; Božji sin; onaj kome se Bog smilovao; te i onaj koga je sam Bog pogledao; onaj koga je Bog darovao roditeljima”;

Noa – ime je koje je popularno u susednoj Republici Hrvatskoj, ali i kod nas, poreklom je iz staro-hebrejskog jezika od imena Noah, ali je ime davano i u islamskim zamljama od imena proroka iz “Kurana”; ime Noa ima značenje ono što ostaje; ono što je preostalo; zaostatak pa se može protumačiti kao “onaj koji je istrajan; onaj koji je postojan i čvrstog karaktera; onaj koji je odlučan i koji ne posustaje; onaj koji je blage naravi i koji je svakome oslonac i podrška”;

Naum – ime je koje je poreklom iz staro-grčkog jezika, kao izvedenica imena Naoum, ili pak iz staro-hebrejskog jezika od reči “nahum”, što ima značenje učitelj, onaj koji nekoga savetuje; ime Naum se u prenesenom značenju može protumačiti kao “onaj koji je učen; onaj koji će biti dobar savetnik; onaj koji će svakome pomagati; onaj koji će učiti i deliti znanje; onaj koji je pametan ili učen čovek”;

Ostala dosta učestala muška kratka lična imena su u svetu, a i kod nas Matej; Filip; Dani; Mak; Nik; Jan; Ali; Emil; Ante; Toni; Jakša; Maris; Teo; Adi; Alan; Kan; Džan; Karl; Fran; Tin kao i imena Nikša; Pavle; Pavel; Borna; Bora; Luk; Toma; Vito; Miko; Ian; Ivor; Vigo; pa i Ugo; Maks; Neo; Duje; Sven; Kai; Nur; Eli; Aid; Elvis; Armin; Daris; Ivo; Vasil; Rade; te i Živ; Adil; Nino; Mate; Stipe; Juraj; Evan i mnoga druga imena, koja se mogu pronaći na baš i raznim portalima ili u “knjigama imena”, kada vam ponestane inspiracije ili pak imate potrebu da se vaš novorođeni sin po imenu razlikuje i bude “jedinstven ili poseban” u odnosu na svu ostalu mušku decu.

No, u svakom slučaju nije preporučljivo da se dete imenom razlukije “po svaku cenu”, jer se iz svega toga može izroditi i svojevrsno preterivanje, i doći se u situaciju sa vaš mezimac poželi da kada bude imao dovoljno godina, promeni ime koje ste mu namenili, pa je najbolje da se dobro i razmisli pre nego što se odluči da se daje neko “trendi ili neobično ime”, i da se “sluša srce i pak instinkt”, kada se ime za novorođeno dete odabira.


Sponzorisano: