Poreklo i značenje imena Pavle

Muško lično ime Pavle je poreklom iz staro-grčkog jezika, ali se smatra takozvanim „biblijskim“ imenom, te je logično i veoma je popularno u zemljama pre svega pravoslavne veroispovesti, jer je jedan od dvanaest Hristovih apostola, nosio ime Apostol Pavle.

Poreklo muškog vlastitog imena Pavle 

Pomenuto vlastito ime Pavle, je kako se veruje proisteklo od grčke rači „Paulos“ ili od latinskog imena „Paollos“, i može se reći da su u pitanju imenice različitog jezičkog porekla, sa istovetnim značenjem. 

Šta znači ime Pavle? 

Značenje „bukvalnog“ prevoda i grčke i latinske vlastite imenice koje su pomenute u prethodnom delu ovog teksta jeste „mali; sitan; niskog rasta“, te se obično ovo ime daje onim dečacima koji su na rođenju ili manje telesne mase ili koji su pak rođeni „pre vremena“, pa tako ime Pavle znači „onaj koji je sitne građe“; „onaj koji je nizak“; „muškarac koji je mali rastom“.

Loading...

Međutim, ime Pavle, nikako nema loše značenje, jer je kako će u daljem tekstu biti i objašnjeno, veoma popularno i veoma „milozvučno“ ime, a koje su pri tome „nosili“ brojni velikani iz davne istorije ili pak neki savremenici koji su ostavili svoj „trag“ u nekoj sferi života. 

Zastupljenost muškog ličnog imena Pavle u zemljama regiona 

U Republici Hrvatskoj, a prema statističkim podacima za proteklu 2017. kalendarsku godinu, ime Pavle se na listi među stotinu najpopularnijih muških ličnih imena, nalazilo na 60. mestu; dok se pak jedna njegova popularna „varijacija“ u ovoj zemlji, ime Pavel, našla na 95. mestu pomenute liste;

U Republici Srbiji, a za 2017. godinu, podaci Zavoda za statistiku u pomenutoj zemlji ukazuju da se na listi od sto najbolje „kotiranih“ imena za mušku novorođenčad, ime Pavle nalazilo na dosta „visokom“ 6. mestu, te da se već godinama unazad, ovo muško lično ime nalazi među takozvanih „top 10“ najtraženijih imena za dečake;

U Republici Srpskoj, ime Pavle se u 2017. godini, među sto najpopularnijih muških ličnih imena, nalazilo na „odličnom“ 5. mestu;

U Bosni i Hercegovini, ime Pavle se prema statističkim podacima i za 2016. i 2017. kalendarsku godinu, na listi od sto najtraženijih imena za mušku novorođenčad, očekivano nije ni našlo;

Pored pomenutih zemalja regiona, ime Pavle popularno je i u Makedoniji; Italiji; Grčkoj; Španiji; Velikoj Britaniji; Mađarskoj; Francuskoj; Nemačkoj; Češkoj; Slovačkoj; Poljskoj; Rumuniji; te i u Bugarskoj; Danskoj; Švedskoj i Holandiji, a u svojim brojnim „varijacijama“ koje su sasvim ili potpuno prilagođene jezičkoj grupaciji i izgovoru imena. 

Poznate ličnosti sa vlastitim imenom Pavle

Pavle Paja Vuisić – poznati jugoslovenski i srpski filmski; TV i pozorišni glumac;

Papa Jovan Pavle I – nekadašnji katolički papa i suveren „stolice Svetog Petra“ u vatikanu; izabran je za poglavara Rimokatoločke crkve 1978. godine, a preminuo je samo 33 dana nakon izbora;

Papa Jovan Pavle II – papa Rimokatoličke crkve i verski poglavar vatikana od 1978. godine do 2005. godine;

Apostol Pavle – hrišćanski apostol i propovednik pravoslavne vere; autor je i ukupno 14 delova tj „poslanica“ iz „Novog zaveta“, te se može smatrati i književnikom; slavi se kao svetac kod osoba pravoslavne veroispovesti;

Patrijarh srpski Pavle (svetovno ime Gojko Stojčević) – bio je najvoljeniji srpski patrijarh; veoma skroman i mudar čovek; vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve u periodu od 1990. do 2009. godine.

Nadimci, izvedena i skraćena imena muškog imena Pavle

Nadimci i hipokoristike imena Pavle su najčešće – Paja; Paki; Pajo; Pavliša; Pakica ili Paks.

Sa druge strane, imena koja su izvedena od pomenutog muškog ličnog imena Pavle, mogu biti i muškog i ženskog roda, a najpoznatija su – Paolo; Pavel; Pablo; Pavlica; Pavlija; Pavo; Pava; dok je najpoznatije žensko ime izvedeno od imena Pavle – Paula; Paola ili Paolina odnosno Paulina. 

Da li ste znali? 

Imendani ili „dani imena“ Pavle, proslavljaju se u brojnim zemljama sveta, i to više puta tokom kalendarske godine, te su tako zabeleženi datumi – 15. januar; 18. januar; 25. januar; zatim 10. i 22. februar; 1. i 28. april; 26.; 29; i 30. jun; kao i 19. oktobar;

Ime Pavle, a kako je već i napomenuto, veoma je popularno u brojnim zemljama sveta, te i ima razne „varijacije“ (različite izgovore; naglaske; oblike), a koje će dalje biti navedene u nastavku teksta – Poul (danski jezik); Pavel (češki i hrvatski jezik); Pawel (poljski jezik); Pavol (slovački jezik); Paul (engleski; francuski; nemački; rumunski i švedski jezik); Pablo (španski jezik); kao i

Paolo (italijanski jezik); Paulus (holandski jezik) i Pál (mađarski jezik);

Jedna od poznatih pesama hrvatskog ili ex-Yu rok benda „Azra“, zove se „Pavel“ i predstavlja i dalje veliki hit među ljubiteljima ovog muzičkog žanra.


Sponzorisano: