Poreklo i značenje imena Nemanja

Muško lično ime Nemanja je tradicionalno i staro srpsko ime slovenskog porekla, koje se od davnina pojavljivalo kao lično ime ili kao prezime među slovenskim narodima.

U Srbiji je postojalo verovanje, da muškoj deci ne treba „nadevati“ ime Nemanja, jer je ono „izvedeno“ od reči nemati, pa će sva ona deca koja su imena Nemanja, „živeti u nemaštini“; „biti duhovno siromašna“; „imati slabu pamet“; ili „nemati prijatelje i drugove i biti uvek nesrećni“.

U srpskom jeziku, Nemanja je i lično prezime, a prvi nosilac istog bio je rodonačelnik dinastije Nemanjića, poznati srpski kralj Stefan Nemanja (smatra se da se tada „ime“ Nemanja i prvi put pojavilo, u XII veku, te da su ga dobijali samo vladari i gospoda, i da „običan narod“ nije smeo da svojim potomcima daje ime Nemanja).

Loading...

Poreklo muškog vlastitog imena Nemanja 

Kako je ranije i napomenuto, pretpostavlja se da ime Nemanja ima staro-slovensku osnovu, tj da potiče od slovenske reči „maniti“ (u značenju „mamiti“ tj privlačiti; prisvajati; primamljivati; ili uzimati; imati), a koja ispred sebe ima negaciju, te posledično ima sasvim suprotna značenja od već navedenih.

Takođe, neki etimolozi veruju, da je ime Nemanja, proisteklo iz složenice tj glagola „nemati“ (od „ne“ + „imati“; „neimati“), i da označava nemaštinu; siromaštvo; bedu; beznađe; jad; besparicu.

Jedna od teorija, koja je takođe staro-slovenska, jeste i ona o poreklu imena Nemanja od reči „neman“ (u značenju ala; aždaja; čudovište), a koja se davala deci sa ciljem njihove zaštite od zla.

Hipoteza o grčkom poreklu imena Nemanja, malo je verovatna, i navodi da je ime poreklom od reči koje u prevodu znače – mogućnost; moguće; verovatno; dobro ili potencijalno ostvarivo.

Druga grčka teorija, poreklo imena Nemanja, pripisuje „izvedenici“ od imena grčkog boga osvete i osude „Nemesysa“, a koji se svetio za sve one ljude koji su nepravedno optuženi ili osuđeni. 

Šta znači ime Nemanja? 

Stari slovenski narodi, ime Nemanja su davali muškoj deci, sa ciljem da ono od njih „odbije zle duhove i nečiste sile“, pa je u tom smislu negativno značenje imena imalo opravdanje, i prevodilo se kao – „onaj koji je odvratan“; „onaj koji je odbojan i ružan“; „osoba koja je sasvim opasna, ili nepodnošljiva i neprivlačna“; „neman“; „onaj o kome se ne sme ni misliti“; „onaj koji nekom zlom biću, donosi nevolju i nesreću“; „onaj koji donosi bolest; smrt ili siromaštvo“; „onaj koji je nemilosrdan“; „aždaja“; „neman“; „ala“; „zao i grub“.

Mnogo je verovatnije da je tačna hipoteza o poreklu imena od glagola „nemati“, pa je preneseno značenje imena Nemanja – „onaj koji je siromašan“; „onaj koji nema poseda“; „ubog“; „bedan i jadan čovek“; „onaj koji nema pameti“; „osoba koja nema sreće“; „onaj koji nema ništa“. 

Zastupljenost muškog ličnog imena Nemanja u zemljama regiona 

Ime Nemanja je u Republici Srbiji, prema podacima Zavoda za statistiku iz 2017. kalendarske godine, bilo na 31. mestu među sto najdavanijih muških ličnih imena, novorođenim dečacima;

U Republici Srpskoj, lično ime Nemanja se u 2017. godini, našlo na 26. mestu među sto najviše davanih imena muškoj novorođenčadi;

U Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ime Nemanja, nije u protekle dve kalendarske godine bilo u sto najpopularnijih muških vlastitih imena;

Pored toga što je ime Nemanja vrlo popularno i u Makedoniji; Rusiji; Bugarskoj; Rumuniji; kao i u Crnoj Gori; Mađarskoj i Sloveniji, u Australiji je prema podacima iz 2000. kalendarske godine, ovo ime bilo na 372. mestu među najdavanijim muškim imenima. 

Nadimci, izvedena i skraćena imena muškog imena Nemanja 

Nadimci od imena Nemanja su – Nemke; manja; Nemiša; Nemika ili Nemanjica.

Imena koja su „izvedena ili varijantna“ imena od imena Nemanja, nisu poznata u našem jeziku, osim ako su u pitanju neke varijacije u određenim jezičkim grupacijama. 

Poznate ličnosti sa vlastitim imenom Nemanja 

Nemanja Vidić – poznati srpski fudbaler i reprtezentativac;

Nemanja Bjelica – poznati srpski košarkaš;

Nemanja Kovačević – poznati srpski košarkaš;

Nemanja Kojić Kojot – poznati srpski rege muzičar;

Nemanja Aleksandrov – poznati srpski košarkaš;

Nemanja Protić – poznati srpski košarkaš;

Nemanja Stevanović – mladi srpski pop i folk pevač;

Nemanja Bezbradica – poznati srpski košarkaš;

Nemanja Bilbija – poznati srpski fudbaler;

Nemanja Jaramaz – poznati srpski košarkaš i reprezentativac;

Nemanja Dangubić – poznati srpski košarkaš;

Nemanja Stanković – poznati srpski violončelista;

Nemanja Šarović – srpski političar;

Nemanja Kojić – srpski fudbaler;

Nemanja Rnić – srpski fudbaler i reprezentativac;

Nemanja Nikolić – poznati mladi pevač folk i pop muzike;

Nemanja Gudelj – poznati srpski fudbalski reprezentativac.


Sponzorisano: