Poreklo i značenje imena Lazar

Vlastito ime Lazar je staro srpsko ime koje je veoma popularno kod muške novorođene dece, jer su se brojni junaci, vitezovi, kraljevi ali i savremene ličnosti zvale ili pak prezivale Lazar (Lazar može biti i prezime, a ne samo vlastito tj lično muško ime).

Poreklo vlastitog muškog imena Lazar 

Smatra se u današnje vreme, a prema brojnim sprovedenim istraživanjima, da lično ime Lazar vodi poreklo od staro-hebrejske reči Eleazar, mada neki navodi ipak tvrde da je ime originalno svojim poreklom iz takozvanog aramejskog jezika od reči Azarija (Azarya).

Na hebrejskom jeziku ime Lazar se još često nalazi i kao Lazaros, dok se pak u latinskom jeziku isto ime nalazi kao Lazarus, u grčkom jeziku takođe se može pronaći imenica kao što je Lazaros.

Loading...

Značenje ličnog muškog imena Lazar 

U originalnom prevodu i sa hebrejskog i sa aramejskog jezika, ime Lazar (odnosno originalne forme Eleazar ili Azarija) znače – „Bog je pomogao“; „Božja pomoć“; „Bog je poslao pomoć“; „Bog pomaže“; „Bog će pomoći“; „uz Božju pomoć rođen“.

Zastupljenost muškog vlastitog imena Lazar u našoj zemlji i u zemljama regiona 

Prema najnovijim dostupnim statističkim podacima, ime Lazar se u Srbiji u 2017. godini, nalazilo na prvom ili drugom mestu, od stotinu najpopularnijih muških imena, a koja se daju novorođenim dečacima;

U Hrvatskoj se ime Lazar, ne nalazi na listi među sto najtraženijih muških ličnih imena, te prema statistici tj podacima iz 2016. godine, ovo ime se dačecima daje sporadično, i nije tako često, dok je pak najpopularnije muško ime u ovoj zemlji Luka, koje je na ubedljivoj prvoj poziciji;

U Bosni i Hercegovini, ime Lazar takođe se prema statističkim podacima iz 2016. godine, ipak ne nalazi na listi sto najpopularnijih ličnih muških imena, a na vodećim pozicijama su od vlastitih ili ličnih imena za dečake u ovoj zemlji, ili ime Daris ili pak ime Amar.

Varijacije muškog imena Lazar u raznim svetskim jezicima 

U brojnim svetskim jezicima (a posebno u zemljama Evrope), muško ime Lazar se piše i izgovara drugačije, ali pak u svakom slučaju ima isto originalno značenje, a koje je već u prethodnom delu ovog teksta i navedeno. 

francuski jezik – Lazâre;

rumunski jezik – Lazăr; 

mađarski jezik – Lázár; 

italijanski jezik – Lazzaro; 

španski jezik – Lázaro; 

poljski jezik – Lazarz; 

ruski jezik – Лaзapь; 

portugalski jezik – Lázaro; 

ukrajinski jezik – Лaзap; 

litvanski jezik – Lozorius; 

U ostalim zemljama sveta, a što je često i tema za rubrike „verovali ili ne“, lično ime Lazar je vrlo popularno u Kini, Koreji, Japanu i na Tajlandu.

Nadimci i izvedena imena ili prezimena od muškog ličnog imena Lazar 

Od datog ličnog imena Lazar, izvedeni su vrlo brojni nadimci kakvi su – Lazo; Laki; Lale; Laza; Laka; Lako; Laketa; Lakojle; Lakiša; Lalo; Lakomir; Lajoš; Lavrentije;

Muška vlastita imena ili pak prezimena, a koja se mogu smatrati izvedenicama od imena Lazar su pre svega Lazarije; Lazarus; Eleazar; Lazlo; ili prezimena Lazar; Lazarević; Lazović ili/i mnoga druga.

Da li ste znali? 

Takozvani Prvi Lazar ili Lazar iz Vitinije (četvorodnevni sveti Lazar), bio je prema Jevanđelju po Jovanu (koje je sadržano u hrišćanskoj svetoj knjizi – Bibliji), osoba koju je lično Isus Hrist „vozdigao“ i uskrsnuo četri dana posle njegove smrti;

Lazareva subota (ili Vrbica), je subota koja se proslavlja pre praznika Cveti, i koju Pravoslavna crkva obeležava 17. marta, a kao praznik koji je uspomena na vaskrsnuće četvorodnevnog svetog Lazara, i na ulazak Isusa Hrista u Jerusalim (gde su ga pozdravila i dočekala deca, pa je tako ovaj praznik i posvećen deci, čije se glave ukrašavaju vencima od vrbovih grančica, a oko vrata im se stavljaju zvončići);

Lazareva pećina (Zlotska pećina) – pećina koja se nalazi u Srbiji, a u blizini grada Bora i naselja Zlot, a takođe podno planine Kučaj; ulaz u pećinu se nalazi na levoj obali Lazareve reke, na visini od oko 290 metara; prva istraživanja ove pećine je izvršio 1882. godine, nemački hemičar i vrsni speleolog Feliks Hofman, da bi nakon njega pećinu istražio i podrobnije je opisao i poznati srpski naučnik Jovan Cvijić;

Lazarev Krst – naselje u Crnoj Gori, u opštini Danilovgrad, a koje broji manje od 50 stanovnika i to sa tendencijom stalnog demografskog pada ovog broja, iz godine u godinu;

Lazarica – crkva je poznata i kao Crkva Svetog prvomučenika Lazara, a koja se nalazi u vrlo slavnom srpskom gradu Kruševcu, i koja je zadužbina srpskog kneza/cara Lazara Hrebeljanovića (smatra se da je crkva sagrađena u XIV veku tj oko 1377./1378. ili pak oko 1380. godine);

Lazarići – naseljeno mesto u Hrvatskoj, tačnije naselje koje je po svojoj lokaciji i pripadnosti, u opštini Kršan u Istarskoj županiji; italijani ga nazivaju i Villa Lazzari, a ovo mesto ima oko 40/45 stanovnika; 

Lazarešti – naselje u Rumuniji u opštini Barašti, a koja pripada takozvanom rumunskom okrugu Olt, u kome živi manje od 200 stanovnika;

Lazaristi (vikentijci) – pripadnici muških katoličkih redova (takozvane kongregacije, koje su pak u nadležnosti Rimske kurije, najvišeg organa katoličke Svete stolice), a koje je i osnovao u XVII veku sveti Vincent od Paula u Rimu.

Poznati muškarci sa ličnim imenom Lazar 

Lazar Hrebeljanović – srpski knez (u narodu poznat i kao car), koji je posle bitke na reci Marici, osnovao Lazarev grad sa prestonicom u Kruševcu;

Lazar Rosić – srpski fudbaler, 

Lazar Ristovski – srpski filmski; TV i pozorišni glumac; 

Lazar Savatić Metalac – narodni heroj Jugoslavije i učesnik NOB-a; 

Lazar Sokolov – učesnik NOB-a; ekonomista i profesor; 

Lazar Musić – srpski srednjevekovni plemić; sin je rođene sestre kneza Lazara Hrebeljanovića; 

Lazar Murmanski – ruski pravoslavni svetitelj; 

Lazar Oš (Luj Lazar Oš) – francuski general iz perioda francuske revolucije u XVIII veku; 

Lazar Pop Trajkov – bugarski revolucionar; učitelj i pesnik; 

Lazar Novi (Sveti mučenik Lazar Novi) – hrišćanski svetitelj koji je rodom iz Bugarske; 

Lazar Nikolić „Golubov“ – slikar; ušitelj i istoričar; 

Lazar Ikonopisac (Prepodobni Lazar Carigradski) – pravoslavni svetitelj i ikonopisac.


Sponzorisano: