Poreklo i značenje imena Kerim

Muško ime Kerim je najzastupljenije u zemljama u kojima žive narodi islamske veroispovesti, i prema etimološkim teorijama, ubraja se u takozvanu grupu “99 Alahovih imena”, odnosno ime je vrlo omiljeno i “poželjno” među muslimanskim “svetom”.

U originalnom značenju ime Kerim odnosno El-Kerim, prema Alahovim poslanicama se prevodi kao plemenit i dobar čovek.

Poreklo muškog vlastitog imena Kerim 

Lično muško ime Kerim je poreklom iz arapskog jezika, te u slobodnom prevodu ima značenje – plemenit; dobrodušan; velikodušan; dobar; srdačan; blag; požrtvovan. 

Loading...

Šta znači ime Kerim? 

Kako je napred i navedeno, ime Kerim ima značenje – “onaj koji je veoma plemenita i/ili dobra osoba”; “onaj koji je iskren prijatelj”; “onaj koji je odan i dobar drug”; “ona osoba koja je veoma pozitivna i vedrog duha”; “onaj koji je srećan”; “ona osoba koja je velikodušna i nesebična”; ili “onaj koji se žrtvuje za druge”; “osoba mirne naravi, puna blagosti, dobrote i razumevanja”. 

Zastupljenost muškog ličnog imena Kerim u zemljama regiona 

Muško ime Kerim je po svojoj popularnosti u zemljama regiona, a prema statistčkim podacima za 2016. i 2017. kalendarsku godinu, bilo na 23. mestu na listi od stotinu najdavanijih ličnih imena novorođenim dečacima u Bosni i Hercegovini;

U Republici Srpskoj, kao ni u Hrvatskoj niti u Srbiji, ime Kerim se nije našlo na listama najviše traženih imena za mušku decu u proteklih nekoliko godina;

Kako je ime Kerim poreklom iz arapskog jezika, to je dosta popularno ime u Turskoj i u nekim drugim zemljama sa područja Male Azije. 

Nadimci, izvedena i skraćena imena muškog imena Kerim 

U našem jeziku, nisu poznati nadimci, hipokoristike ili deminutivne forme imena Kerim, kao ni njegove “izvedenice” niti “jezičke varijacije” (izuzev imena Karim ili Kerym). 

Poznate ličnosti sa vlastitim imenom Kerim 

Kerim Zeljković – poznati je pevač i takmičar u “Zvezdama Granda”, poreklom iz Sarajeva;

Kerim Kadenić – profesionalni je fudbaler FK Borac iz Banja Luke;

Kerim Paša (Abdul Kerim Paša) – poznati je turski vojni komandant iz Sovjetsko – turskog rata;

Kerim Alpinar – poznati je turski botaničar i naučnik;

Kerim Tatar – profesionalni je bosanski fudbaler i igrač FK Velež iz Mostara;

Kerim Memija – profesionalni je bosanski fudbaler, koji igra za FK Željezničar iz Sarajeva;

Kerim Fraj – profesionalni je turski fudbaler;

Kerim Alijevič Kerimov – nekadašnji je poznati sovjetski inženjer poreklom iz Azerbejdžana; 

Kerim Musajev – azerbejdžanski je profesionalni igrač badmintona;

Kerim Aksu – gradonačelnik je turske provincije Giresun, koja se nalazi u regiji Mamara;

Kerim Kabus – popularni je turski pevač i reper;

Kerim Karajev – nekadašnji je predsednik Azerbejdžana;

Kerim Dragolj – profesionalni je bosanski fudbaler;

Kerim Mrabti – profesionalni je švedski fudbaler. 

Da li ste znali? 

Prema islamskom verovanju, postoji pomenutih “99 Alahovih imena”, tačnije imena koja se daju deci koju je blagosiljao Alah, te ih je “prosledio” na Zemlju preko svojih poslanika i proroka; u svim muslimanskim zemljama, smatra se da se pomenutih 99 imena mora znati napamet, i da će svako ko ih zna nabrojati, Alahovom voljom otići u Raj ili islamski Dženet;

Pored imena El – Kerim, samo neka od preostalih “99 Alahovih imena” sa približnim značenjem su sledeća:

Allah – u značenju Bog; Alah; Stvoritelj;

Er – Rahman – blag;

Er – Rahim – milostiv;

El – Melik – vladar; onaj koji vlada;

El – Kuddus – onaj koji je svetac; svetitelj;

El – Salam – onaj koji je vrlinama obasuta osoba; onaj koji nema mane;

El – Mumin – onaj koji je sigurnost; oslonac; onaj koji održava obećanja;

El – Muhejmin – onaj koji je pažljiv; osoba koja o svemu i svakome brine;

El – Aziz – onaj koji je snažan i hrabar;

El – Džebar – onaj koji je jak;

El – Mutekebir – uzvišeni;

El – Halik – Bog; Stvoritelj;

El – Bari – onaj koji je kreativan; onaj koji stvara nešto lepo; veliki umetnik;

El – Musavir – osoba koja svemu daje oblik; jaka ličnost; onaj koji rukama “oživljava” nešto;

El – Gafar – onaj koji ume da oprašta svakome;

El – Kahhar – onaj čovek koji je u stanju da savlada prepreke i da se izbori sa nevoljama;

El – Vehab – onaj koji je nesebičan; koji svima poklanja i daruje druge;

El – Fettah – onaj koji je sposoban da reši probleme id a nekome “otvori put”;

El – Alim – onaj koji je veoma mudar; osoba puna znanja i inteligencije;

El – Kabid – onaj koji čvrsto nekoga drži; može da se odnosi na vernog prijatelja ili na odanog supružnika;

El – Basit – onaj koji pruža nekome nešto (u smislu sigurnosti; utehe; dobročinstva);

El – Hafid – ima značenje onaj koji spušta nekoga “na zemlju” ili ga čini boljom osobom;

El – Rafia – onaj je koji nešto ili nekoga diže;

El – Muiz – osoba koja nekoga drugog uzdiže;

El – Muzil – onaj koji je ponizan ili koji ume da savlada gordost i da postane blaga i vrla osoba; Es – Semia – onaj koji ume da sluša druge;

El – Besir – onaj koji ume da vidi tuđe probleme;

El – Hakim – sudija; onaj koji nekome presuđuje;

El – Adl – onaj koji je pravedan i istinoljubiv;

El – Latif – onaj koji je ili dobar ili skroman i drag čovek;

El – Habir – onaj koji sve zna i koji je o svemu dobro informisan;

El – Halim – osoba koja je blage i mirne naravi;

El – Azim – onaj koji je veliki čovek; veličina;

El – Gafur – onaj koji ume da oprašta greške sebi ili drugima; onaj koji ume da se pokaje;

El – Alij – onaj koji je visoka osoba; visok rastom;

El – Šakur – onaj koji je na svemu zahvalan;

El – Kebir – onaj koji je veliki “kao čovek”; onaj koji je drugima pomoć i podrška;

El – Hafiz – onaj koji brani druge; onaj koji se bori za druge ili za pravdu;

El – Mukit – onaj koji o nekome vodi brigu; onaj koji je pažljiv; koji nekoga podržava;

El – Hasib – onaj koji o svamu vodi brigu; onaj koji sve dobro proračunava;

El – Dželil – onaj koji je veličanstven; onaj koji je za poštovanje;

El – Kerim – onaj koji je plemenita i požrtvovana osoba;

El – Rekib – onaj koji sve pažljivo prati; onaj koji ima saznanja o svim dešavanjima oko sebe;

El – Mudžib – onaj koji ne odbija ničiju molbu za pomoć; onaj kome se treba moliti;

El – Vesia – onaj koji je milostiv; onaj koji se daje ili se žrtvuje;

El – Hakim – onaj koji je mudar i pametan;

El – Vedud – onaj koji ume da voli; onaj koji je obasjan ljubavlju;

El – Medžid – onaj koji je proslavljen; onaj koga treba slaviti zbog vrlina;

El – Bais – onaj koji ume da bude sapatnik; onaj koji proživljava tuđu bol i muke;

El – Šehid – onaj koji nečemu svedoči; svedok;

El – Hak – jedna i jedina velika istina; osoba koja je pravedna;

El – Vekil – onaj koji se o drugima brine; brižan čovek;

El – Kavij – onaj koji je jake volje; odlučan;

El – Metin – onaj koji je čvrstog karaktera;

(navedena je samo prva polovina od 99 imena koja su “draga Allahu”, dok se za preostala imena i/ili njihova značenja, mogu po želji konsultovati pisani ili digitalni izvori);

Kerim – je ime za jedno selo u Dikmenu, u Turskoj;

Kerim Jilgaz – je lik iz popularne turske serije “Izgubljena čast”, a koga je maestralno odigrao poznati turski glumac Engin Akjurek, kome je partnerka u ovoj seriji bila čuvena glumica Beren Saat.


Sponzorisano: