Poreklo i značenje imena Janko

Lično muško ime Janko, ne spada u grupu tradicionalnih i starih srpskih imena, a nije ni baš naročito popularno kao ime za novorođene dečake u današnjem, „savremenom dobu“.

Ime Janko se deci daje sporadično kako u našoj zemlji, tako i u zemljama regiona i sveta, a pored ličnog imena, Janko može biti i prezime, koje je popularno pre svega u Austriji; Nemačkoj ili pak u Engleskoj i Holandiji.

Poreklo muškog vlastitog imena Janko 

Poreklo imena Janko je na neki način dvosmisleno, te postoji nekoliko etimoloških teorija, a najpoznatija je ona koja je zasnovana na poreklu imena od staro-hebrejske reči „yohanan“ ili imena „Johohana“, a koje ima značenje onaj koji je rođen kao miljenik Božiji; poslat od Boga.

Loading...

Druga teorija o poreklu imena Janko, navodi da je ime „duža forma“ od vlastitog imena Jan ili Ian, ili pak „izvedenica“ muških imena Jovan ili Ivan, odnosno Johan ili Jonahan.

Postoji i etimološka hipoteza o grčkom poreklu imena Janko, a od reči „ioannikios“, sa sličnim značenjem, odnosno prevodom – onaj koji je izaslanik Gospoda ili onaj koji donosi svetlost. 

Šta znači ime Janko? 

Prema prethodno pomenutim navodima o poreklu imena Janko, može se pretpostaviti i njegovo značenje, i pre svega se odnosi na „onog ko je poslat od Boga“; „onaj koji je sluga Božiji“; „onaj koji je rođen kao blaga i plemenita osoba“; „junak“; „borac“; „častan i čestit čovek“. 

Zastupljenost muškog ličnog imena Janko u zemljama regiona 

Muško lično ime Janko je u zemljama regiona, a prema statističkim podacima za 2016. i 2017. godinu, na listama među sto najtraženijih imena za novorođene dečake, pozicionirano na sledeći način:

U Republici Srbiji, ime Janko je u protekloj 2017. godini, bilo na 54. mestu po svojoj „davanosti“ ili popularnosti, među pomenutih sto najtraženijih imena za mušku decu;

U Republici Srpskoj, a za 2017. kalendarsku godinu, ime Janko je bilo „kotirano“ kao 86. najviše davano ime za mušku decu, među sto najpopularnijih imena u ovoj zemlji;

U Republici Hrvatskoj, a prema statističkim izvodima za 2016., te i za 2017. kalendarsku godinu, ime Janko nije zauzelo svoje mesto na listi od stotinu najtraženijih muških imena, dok su neke od varijanti i skraćenica imena, kakve su Jan; Ian ili Jona, bile pozicionirane redom na 20., 75. i 98. mestu;

U Bosni i Hercegovini, ime Janko se donekle i očekivano nije našlo na listi od najpopularnijih sto muških imena za 2017. kalendarsku godinu;

Pored navedenih zemalja regiona, ime Janko je popularno i u Makedoniji; Grčkoj; Rusiji; Crnoj Gori i Mađarskoj; Češkoj; Slovačkoj i u Sloveniji. 

Nadimci, izvedena i skraćena imena muškog imena Janko 

Najpopularniji deminutivni oblici imena Janko su Jan; Ian; Jankec ili Jankiša, dok su imena koja su izvedena od ovog muškog imena pre svega Jovan; Jakov; Jonatan; Džonatan; Jona; Ivan; Janoš ili Jakoe.

Neke od poznatih „jezičkih varijacija“ imena Janko su – Jan ili Jon (poljski; češki i danski jezik); Janoš (mađarski jezik); Jens (švedski i norveški jezik); Johann (nemački jezik) i Džon tj Džona ili Johna (engleski jezik); Ioan (rumunski jezik); Janez (slovenski jezik), kao i Jovan ili Ivan (srpski i hrvatski jezik).

Poznate ličnosti sa vlastitim imenom Janko 

Janko Tipsarević – poznati je srpski profesionalni teniser;

Janko Veselinović – čuveni je srpski prozni pisac i pripovedač;

Janko Leskovar – poznati je hrvatski književnik;

Janko Drašković – hrvatski politišar; reformator i pesnik;

Janko Prunk – slovenački je istoričar i političar;

Janko Tumbašević – profesionalni je srpski fudbaler;

Janko Gojković – nekadašnji je bosanski profesionalni plivač;

Janko Kos – poznati je književni kritičar i teoretičar iz Slovenije;

Janko Vukotić – poznati je crnogorski general, iz perioda Kraljevine Jugoslavije;

Janko Vuković – nekadašnji je hrvatski mornarički oficir i admiral. 

Da li ste znali? 

Od muškog imena Janko je izvedeno i lično prezime Janković ili Janketić, a pored toga i u svom „originalu“, Janko se može koristiti kao prezime, a neki njegovi čuveni nosioci su – Mark Janko, austrijski fudbaler; Zvonimir Janko, hrvatski matematičar; Ričard Janko, poznati engleski pisac.


Sponzorisano: