Poreklo i značenje imena Jakov

Pored vrlo popularnih savremenih i doista neobičnih ličnih imena, koja roditelji biraju za svoju mušku i žensku novorođenu decu, sve je više onih imena koja su poreklom iz religije, koja su „sveta“ ili koja se pak nazivaju „biblijska“, jer se po njima zvao neki od proroka ili apostola i ona imaju značenja koja su u vezi sa verom u Boga, i smatra se da svu decu upravo takva imena kroz život štite od zla, nevolja ili grehova.

Poreklo muškog ličnog imena Jakov

Kako je već i napomenuto, muško vlastito ime Jakov potiče iz „Biblije“ ili hrišćanske svete knjige, i on je bio jedan od Hristovih apostola i proroka, i takođe sin proroka Isaka, a unuk Avrama (Ibrahim – koji je bio „praotac“ svih naroda) i žene mu Sare.

Smatra se prema tome da ime Jakov vodi poreklo iz staro-hebrejskog jezika (Jakob), ali da se pominje i u grčkom (Jakov) i u arapskom jeziku (Jakup), a kao svetac i prorok se Sveti Jakov poštuje, pored već pomenute hrišćanske religije, takođe i u judaizmu i islamskoj religiji.

Loading...

Ko je bio Sveti Jakov kao ličnost iz hrišćanske religije i „biblije“?

Sveti prorok Jakov je prema Starom zavetu i poznatoj knjizi „Postajanja“, bio jedan od svih dvanaest apostola, i predak je takozvanih „dvanaest plemena Izraela“, pa se tako i njegovo ime često u nekim starim hebrejskim knjigama nalazi i kao Izrael ili Izrailj, i ima značenje „uporan“; „izdržljiv“; „istrajan“; „sa verom u Boga“ ili „istrajan u veri u Gospoda“.

Prema predanjima iz staro-hebrejskih knjiga i prema učenjima hrišćanstva, Sveti Jakov je rođen kao brat blizanac starijeg Isava (Ezava), koga je uhvatio za petu kako bi mogao da se rodi, i od koga je pak njegov stariji brat Isav „otkupio“ pravo na Božji blagoslov i milost, tako da je umesto njega Jakov bio blagosloven i postao je prorok i bio je treći patrijarh jevrejskog naroda.

Pre nego što je postao svetac, i pre nego što mu je prema predanju sam Gospod dao ime Izrael, Jakov se oženio ćerkom svoga ujaka koja se zvala Rahila i sa njom je imao dvanaestoro dece – Asir; Josif; Gad; Venijamin; Dan; Neftalim; Isahar; Zevulon; Ruvim; Simon; Juda i Levi, a od kojih jeste nastalo i već pomenutih dvanaest plemena Izraela.

Značenje muškog vlastitog imena Jakov

U prevodu sa hebrejskog jezika, ima Jakov originalno potiče od reči „ya-aqob“ što znači „sledbenik ili pratilac Božiji“, ili pak od reči „aqeb“ što ima značenje peta, i podrazumeva pomenuti način rođenja Jakova, a koji je svog brata blizanca „držao za nožnu petu“, i to kako bi uspeo da „dođe na svet“.

U prevodu sa grčkog jezika, ime Jakov koje potiče od reči ili tačnije od ličnog imena „Iakobos“ znači „onaj koji je rođen da sledi Boga“.

Imena koja su izvedenice „biblijskog“ imena Jakov

Kao svetac se Jakov poštuje u brojnim hrišćanskim, muslimanskim i jevrejskim zajednicama, a veliki broj kako svetovnih tako i duhovnih imena je izveden iz imena Jakov (pa su i neki engleski kraljevi kao Džejms (James), i više vladara iz dinastije Stjuart), nosili ime po Jakovu.

Od „običnih imena“, od vlastitog muškog imena Jakov izvedena su i imena  – Jakoe; Jaketa; Jakob; Jaša; Jakša; Jakup; Jakof; Jakub; Janko; Janoš ili čak i imena Isak; Isailo; Izrael; Javor i Bajko.

Zastupljenost muškog ličnog imena Jakov u zemljama regiona

U Srbiji se ime Jakov nalazi na listi prvih sto najpopularnijih imena za novorođenu mušku decu, a kako pokazuju poslednja istraživanja u poslednjih nekoliko godina, ovo ime je na vrlo „skromnom“ 95-om mestu;

U Hrvatskoj se pak, muško lično ime Jakov „kotira“ nešto bolje, pa se i nalazi po svojoj popularnosti među prvih 5-10 ličnih imena, dok je 2016. godine bilo treće najpopularnije ime za sve novorođene dečake u ovoj zemlji;

U Bosni i Hercegovini se ime Jakov nalazi obično u prvih 50 muških ličnih imena, a u 2016. godini je pak prema statistici ovo vlastito ime zauzimalo 47. mesto.

Poznati muškarci sa ličnim imenom Jakov

Jakov Bajloni – srpski industrijalac i trgovac; poreklom je Čeh;

Jakov Pravedni (Jakov Jerusalimski) – prema predanju se smatra bratom Isusa Hrista; bio je veoma  važna ličnost nakon Isusovog „raspeća“; propovednik je hrišćanske religije i pobornik ujedinjenja svih hrišćanskih vernika;

Jakov Ignjatović – srpski prozni pisac i romanopisac iz 19. veka;

Jakov Nenadović – poznati srpski vojvoda iz Prvog srpskog ustanka; bio je brat srpskog kneza Alekse Nenadovića, a koji je posečen u takozvanoj „seči knezova“ koja se odigrala 1804. godine u Valjevu;

Jakov Fak – bivši hrvatski, a sadašnji slovenački sportista u disciplini biatlon;

Jakov Svetoslav – bugarski car i despot; suvladar bugarskog cara Konstantina Asena Tihog;

Jakov Sedlar – hrvatski reditelj i producent;

Jakov Gotovac – hrvatski kompozitor i dirigent;

Jakov Josifovič Džugašvili – najstariji sin Josifa Staljina; ubijen je u Drugom svetskom ratu;

Jakov Katanijski (Prepodobni Jakov Ispovednik) – hrišćanski svetitelj i monah;

Jakov Obrenović – rođeni brat srpskog kneza Milana Obrenovića;

Jakov Ludvik Sobjeski – pretendent na presto Poljske; sin je poljskog kralja Jana III Sobjeskog;

Jakov Jevtović – srpski pozorišni i filmski glumac; mlađi brat glumca Ivana Jevtovića;

Jakov Serski – mitropolit Sera; srpski književnik i prvi iguman manastira Svetih Arhanđela;

Jakov Sverdlov – ruski revolucionar; jedan od vođa Oktobarske revolucije;

Jakov Jefimovič Sivers – ruski državnik i diplomata, a koji je bio nemačkog porekla.


Sponzorisano: