Poreklo i značenje imena Armin

Armin je muško vlastito ime muslimanskog porekla, odnosno ime koje je najzastupljenije u islamskim zemljama, i spada u takozvanu grupaciju „poželjnih“ ili bolje rečeno dobrih imena među pripadnicima ove veroispovesti, a o čemu će više reči biti u nastavku datog teksta.

Poreklo muškog vlastitog imena Armin 

Iako je napred pomenuto, kako je činjenično ovo muško vlastito ime najviše u današnje vreme davano dečacima u muslimanskim zemljama, ime Armin je originalno poreklom iz germanske grupacije jezika, i smatra se da potiče od reči „ermin“ ili „irmin“.

U persijskom jeziku, jedan od sinova kralja Persije, a po takozvanoj „Knjizi kraljeva“, zvao se Armin. 

Loading...

Šta znači ime Armin? 

U „bukvalnom“ prevodu sa nemačkog jezika, ime Armin ima značenje „onaj koji je snažan“; „onaj koji je jak“; „osoba koja se odlikuje silinom, upornošću ili snagom volje“.

Međutim, kako u islamskoj veroispovesti, postoji podela muških i ženskih imena, i to na takozvana „pohvalna“, „pokuđena“ i/ili „zabranjena“ imena, muško ime Armin koje spada kako je i napomenuto među prvu grupaciju ličnih imena, može da ima i preneseno značenje, kao što je „onaj koji je poželjan od Alaha“; „onaj koga Alah smatra velikim“; „onaj kome je Alah podario snagu“. 

Zastupljenost muškog ličnog imena Armin u zemljama regiona 

Muško vlastito ime Armin, najpopularnije je, logično u Bosni i Hercegovini, te se pak tako prema podacima iz kalendarske 2017. godine nalazi na 40. mestu,a među ukupno stotinu od najdavanijih muških imena u ovoj zemlji;

U Srbiji se prema statistici iz 2016. i 2017. godine, ime Armin ne nalazi na listi najpopularnijih muških imena, kao uostalom ni u Hrvatskoj, niti u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, niti u Republici Makedoniji.

Nadimci, izvedena i skraćena imena muškog imena Armin 

Za vlastito ime Armin, nema poznatih nadimaka, dok su neka od izvedenih imena najčešće Arin; Amar; Arvim; Adin; Imran; Ermin; Elmin; Ismar; Irmin; Irman; Arman ili pak Amer i Ammar. 

Poznate ličnosti koje su rođene sa vlastitim imenom Armin 

Armin van Buren – holandski di-džej muzičar;

Armin Hofer – profesionalni italijanski hokejaš na ledu;

Armin Helfer – profesionalni italijanski igrač hokeja na ledu;

Armin Virling (Damjan Matijas Armin Virling) – nemački profesionalni plivač; disciplina sprintersko plivanje;

Armin Šabanović – profesionalni bosanski fudbaler. 

Da li ste znali? 

Pre nego se neki od roditelja, odluče da svojoj deci daju ime koje je od muslimanskog porekla, potrebno je naglasiti da prema islamskom verovanju postoje imena koja:

– ne bi trebalo davati ni muškoj niti ženskoj deci, jer su to imena koja ili imaju uz sebe „negaciju“ te iz tog razloga mogu da „zazvuče“ negativno, loše ili pesimistički (a kakva su na primer imena Nedžah; Rebah; Efleh; Jesar), i koja mogu svojim „nosiocima“ da prema proročanstvima Alaha, donesu nevolje, nesreće ili „loše ovozemaljsko bivstvovanje);

– imena koja takođe ne treba davati novorođenoj deci, su i imena koja znače hvaljenje, hvalospeve (za samog sebe), kao i „idoliziranje“ ili pak „obožavanje“ nekoga drugog ko nije Alah – kakva su imena Mubarek; Bejrrom; Hajr ili Muflih;

– nepoželjna ili bolje rečeno sasvim zabranjena imena u islamu su i sva ona imena koja – u svom značenju imaju simbol obožavanja bilo kog drugog božanstva osim „Velikog Alaha“, a kakva su imena uz koja najčešće „stoji“ ili kao prefiks ili kao sufiks, „ prilog“ tj reč „abd“ – Abdur-Resul; Abdul-Husejn; Abdul-Ali;

– imena koja su u islamu takođe zabranjena, su ona lična imena koja znače naziv đavola ili tačnije rečeno, „šejtana“ a takva su – Hannas; Hinzeb; El-Velhan ili Edže;

– imena koja se smatraju zabranjenim su i imena u islamu koja su samo Alahova, i koja su njemu specifična i samo „Njegova“, te koja ljudi ne mogu koristiti bez Alahovog „dopuštenja“, a takva su imena – El-Ehad (u značenju „jedan jedini“); Es-Samed (u značenju „uteha ili spasenje svima i svakome koga je Alah stvorio“); Er-Rahman (u značenju „Alah milostivi ili samilosni“, što se ni jednom čoveku ne sme pripisati) ili Er-Rezzak (a u značenju „onaj koji daje, te onaj koji pomaže, Alah koji je nesebičan“);

– zabranjena imena u islamskoj veroispovesti su i ona lična muška (i ženska imena), a koja znače da se neko drugo božanstvo „obožava“ mimo „jednog i jedinog Alaha, stvoritelja“;

– muslimanskoj deci, zabranjena su i imena popularnih istorijskih ličnosti (koje su bili nevernici tj „ne-muslimani“), kao i imena popularnih pevača, glumaca, medijskih ličnosti, sportista, a koja su u suprotnosti sa muslimanskim verskim uverenjima i sa onim za šta se „Alah zalaže“, te se pak ne daju imena kakva su – Madona; Versaće; Sandra; Ronaldo; Kleopatra; kao ni imena faraona niti rimskih imperatora, hrišćanskih svetaca ili velikih vojskovođa;

– pored zabranjenih ili nepoželjnih imena, naravno da u islamskoj veroispovesti postoje i ona neka imena koja su poželjna, hvaljena i/ili „Alahu draga“, a takva su među muškim imenima najčešće: – Ahdar; Ishak; Ahnef; Behlul; Bilal; Hubejb; Hazim; Halil; Husejn; Hasan; Sinan; Selim; Seid; te i imena Muslim; Musir; Mervan; Muhadir; Alija; Ammar; Jezid; Galib; Gazvan; Vasil ili Vakid;

– Armin Valdez – predstavlja naselje u Meksiku (u državi Koavila, a u opštini Akunja), a koje je prema statističkim podacima iz 2010. godine imalo samo jednog živog stanovnika, odnosno ili pak bolje rečeno, svega jedno domaćinstvo;

– Arminia Bilefeld (FK) – poznati je nemački fudbalski klub, iz grada Bilefelda, koji ima poznat „nadimak“, a koji su mu dali navijači, i koji glasi „Armini“.


Sponzorisano: